Nội dung bài học kinh nghiệm giúp học sinh nắm bắt sự sắp xếp những electron vào vỏ nguyên tử của những nguyên tố như vậy nào? cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử, đặc điểm của electron lớp ngoài cùng
Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 5

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Thứ tự các mức tích điện của nguyên tử

1.2.Cấu hình electron của nguyên tử

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 5 Chương 1 chất hóa học 10


Các electron vào nguyên tử sinh sống trạng thái cơ bản lần lượt chiếm những mức tích điện từ thấp cho cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

*

Hình 1:Sơ thiết bị phân bố các mức năng lượng của các lớp cùng phân lớp
Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Dân 12 Bài 1, Trắc Nghiệm Môn Gdcd Lớp 12 Bài 1 Online

1.2.1. Thông số kỹ thuật electronCấu hình e màn trình diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.Cách viết thông số kỹ thuật e như sau:Bước 1: khẳng định số electron của nguyên tửBước 2:Phân bố các electron theo vật dụng tự mức tích điện ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…) với tuân theo nguyên tắc sau: phân lớp s chứa buổi tối đa 2 electron, phân lớp phường chứa tối đa 6e, phân lớp d chứa về tối đa 10 electron, phân lớp f chứa về tối đa 14 e.Qui ước phương pháp viết thông số kỹ thuật e:Số sản phẩm tự của lớp được viết bằng các số (1,2,3,...)Phân lớp được kí hiệu bằng những chữ loại thường: s p d fSố e viết trên kí hiệu của các phân lớp như số mũ (s2, p6)Ví dụ:H (Z=1): 1s1 g H là thành phần sLi (Z = 3): 122 2s1 g Li là yếu tố sCl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 g Cl là yếu tố pFe (Z = 26): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 g sắt là thành phần d hay 1s2 2s2 2p6 3s23p6 3d6 4s2​​Ghi chú:​Nguyên tố s:e sau cuối điền vào phân lớp s.Nguyên tố p: e sau cùng điền vào phân lớp pNguyên tố d: e cuối cùng điền vào phân lớp d1.2.2. Thông số kỹ thuật electron của trăng tròn nguyên tố đầu tiên

Z

Kí hiệu

Cấu hình electron

1

H

1s1

2

He

1s2

3

Li

1s22s1

4

Be

1s22s2

5

B

1s22s22p1

6

C

1s22s22p2

7

N

1s22s22p3

8

O

1s22s22p4

9

F

1s22s22p5

10

Ne

1s22s22p6

11

Na

1s22s22p6 3s1

12

Mg

1s22s22p6 3s2

13

Al

1s22s22p6 3s2 3p1

14

Si

1s22s22p6 3s2 3p2

15

P

1s22s22p6 3s2 3p3

16

S

1s22s22p6 3s2 3p4

17

Cl

1s22s22p6 3s2 3p5

18

Ar

1s22s22p6 3s2 3p6

19

K

1s22s22p6 3s2 3p6 4s1

20

Ca

1s22s22p6 3s2 3p6 4s2

1.2.3. Đặc điểm của lớp electron bên cạnh cùngNguyên tử của toàn bộ các nguyên tố gồm tối đa 8 e phần ngoài cùng.

Số e lớp ngoài cùng

Tính chất

*1, 2, 3 e

*4 e

*5, 6, 7 e

*8 e (trừ He)

*kim loại (trừ H, He, B)

*kim các loại hoặc PK

*phi kim

*khí hi hữu (khí trơ)

Ví dụ:

Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1(kim loại)

Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5(phi kim)

Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6(khí hiếm)


Bài 1:

Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tố có Z = 20, Z = 21, Z = 22,Z = 24, Z = 29 và mang đến nhận xét cấu hình electron của các nguyên tố đó khác nhau như thay nào ?

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của các nguyên tố gồm :

Z = đôi mươi : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2Z = 21 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d14s2Z = 22 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2Z = 24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1Z = 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Nhận xét:

Cấu hình Z =20 không giống với các thông số kỹ thuật còn lại sinh sống chỗ không có phân lớp 3d.Cấu hình Z =24 và Z = 29 có một electron ngơi nghỉ phân lớp 4s.Bài 2:

Nguyên tử Fe gồm Z = 26. Hãy viết thông số kỹ thuật elctron của Fe.

Nếu nguyên tử fe bị mất nhì electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương xứng sẽ ra làm sao ?