Giải bài bác tập trang 6 bài xích 1 đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: bao hàm oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tác dụng được với...

Bạn đang xem: Giải bt hóa 9 bài 1


Bài 1 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có hồ hết oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào tất cả thể chức năng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) rất nhiều oxit công dụng với nước là CaO với SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) hầu hết oxit tính năng với axit clohiđric là CaO cùng Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) phần lớn oxit công dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có đầy đủ chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy thêm những cặp chất tất cả thể tính năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tác dụng được cùng nhau là: H2O với CO2; H2O và K2O; CO2 với K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ rất nhiều chất: canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất phù hợp điền vào những sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → can xi hiđroxit

e) canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của những sơ đồ dùng phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9

Cho đều oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những hóa học đã cho tác dụng được với

a) Nước, chế tạo thành hỗn hợp axit

b) Nước, sinh sản thành hỗn hợp bazơ

c) hỗn hợp axit, sinh sản thành muối và nước.

d) hỗn hợp bazơ, tạo thành muối với nước.

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) rất nhiều chất công dụng với nước tạo ra thành hỗn hợp axit là CO2 với SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) những chất tác dụng với nước chế tạo thành dung dịch bazơ là Na2O với CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) phần đa chất tác dụng với dung dịch axit chế tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) đa số chất công dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành muối cùng nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9

Có tất cả hổn hợp khí CO2 và O2 làm cầm nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? trình bày cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng cùng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tính năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của các chất bao gồm dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Chùm Thơ Suy Ngẫm Viết Về Thói Đời Nguyễn Bỉnh Khiêm Với “Thói Đời”

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản bội ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau làm phản ứng: 0 0,18 0,02

b) hỗn hợp sau phản bội ứng tất cả hai hóa học tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%