Bài 1: Este

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12):

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống cạnh bên các câu sau:

a) Este là thành phầm của phản ứng thân axit với ancol.

Bạn đang xem: Giải bt hóa 12 bài 1

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-.

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc nhiều loại este.

e) thành phầm của bội phản ứng thân axit cùng ancol là este.

Lời giải:

a) S bởi có một trong những este được pha trộn bằng phương thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S bởi vì phân tử este không tồn tại nhóm COO- (chỉ có RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S vị axit hoàn toàn có thể là axit vô cơ. Câu đúng đề xuất là: “Sản phẩm của phản ứng thân axit cacboxylic với ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12):

Ứng với bí quyết C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):

Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Khi X chức năng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na => CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12):

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong số ấy Z tất cả tỉ khối khá so cùng với H2 bằng 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

Lời giải:

– Đáp án A.

– vày Z tất cả tỉ khối hơi so với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Bởi vì đó, Z là rượu.

CTPT của este X có dạng CnH2nO2 nên X là este no solo chức mạch hở. Vày đó, Z là rượu no đối kháng chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 => m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH => X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12):

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường xung quanh bazơ khác nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– phản bội ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.

*

– làm phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là làm phản ứng một chiều, este phản nghịch ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà chống hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12):

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối chọi chức thu được 6,72 lít CO2(đktc) và 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối hạt Z. Viết công thức cấu tạo của X cùng tính cân nặng của Z.

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì nCO2 = nH2O => X là este no solo chức mạch hở. Hotline CTPT của este X là CnH2nO2

*

⇔ 3(14n + 32) = 74n => n = 3

=> công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Sbt ) Toán 10, Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 10 Hay Nhất

Y là rượu R1OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no solo chức cần Y cũng chính là rượu no 1-1 chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 => m = 1

=> Y là: CH3OH

Do đó este X là: CH3COOCH3 và muối bột Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) => mZ = 0,1.82 = 8.2(g)

Công thức kết cấu của X:

*

Post navigation


⟵GIẢI BÀI TẬP HÓA 10 SÁCH GIÁO KHOA – CHƯƠNG VII – BÀI 39 LUYỆN TẬP : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HOC