Bài viết này vẫn hướng dẫn các bạn cách giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình trong chương trình Toán lớp 9. Xung quanh ra, tôi vẫn hướng dẫn chúng ta giải theo dạng những bài toán bằng cách lập phương trình về chuyển động, hình học, năng suất, tính tuổi, thêm bớt số.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0)" alt="dpi100 x (xinmathbbN,x>0)" align="absmiddle" />.