- Chọn bài -Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắnBài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏngBài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khíBài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệtBài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độBài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặcBài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụBài 28-29: Sự sôi

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Vật Lí Lớp 6Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 6Sách Giáo Khoa Vật Lý 6Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 6Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 6Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 20.1. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. rắn, lỏng, khí

B. rắn, khí, lỏng

C. khí, lỏng, rắn

D. khí, rắn, lỏng

Lời giải:

Chọn C

Vì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 6 bài 20

Bài 20.2. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. khối lượng

B. trọng lượng

C. khối lượng riêng

D. cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng

Lời giải:

Chọn C

Vì khối lượng riêng D = m/V khi chất khí trong bình nóng lên thì V tăng mà m không đổi nên D giảm.

Bài 20.3. Hãy tiên đoán hiện tượng nào xảy ra khi dùng tay áp chặt vào bình cầu trong thí nghiệm vẽ ở hình 20.1 và 20.2. Làm thí nghiệm kiểm chứng và giải thích.

*

Lời giải:

Hình 20.1: giọt nước màu dịch chuyển sang bên phải. Vì khi áp chặt tay vào bình cầu, tay ta truyền nhiệt cho bình, không khí trong bình cầu nóng lên nở ra đẩy giọt nước màu dịch chuyển.

Hình 20.2: do không khí nở ra nên có một lượng không khí thoát ra ở đầu ống thủy tinh, tạo ra những bọt không khí nổi lên mặt nước.

Bài 20.4. Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên…và bay lên tạo thành mây

Chọn cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống của câu trên.

A. Nở ra, nóng lên, nhẹ đi

B. Nhẹ đi, nở ra, nóng lên

C. Nóng lên, nở ra, nhẹ đi

D. Nhẹ đi, nóng lên, nở ra


Lời giải:

Chọn C

Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên nóng lên, nở ra, nhẹ đi và bay lên tạo thành mây

Bài 20.5*. Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ, vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra và bóng phồng lên. Hãy nghĩ ra 1 thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai

Lời giải:

Dùi một lỗ nhỏ ở quả bóng bàn bẹp rồi nhúng vào nước nóng. Khi đó nhựa vẫn nóng nhưng bóng không phồng lên được.

Bài 20.6*. Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu được kết quả sau:
Nhiệt độ (oC) 0 20 50 80 100
Thể tích ( lít) 2,00 2,14 2,36 2,60 2,72

Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ và nhận xét về hình dạng của đường này

-Trục nằm ngang là trục nhiệt độ: 1cm biểu diễn 10oC

-Trục thẳng đứng là trục thể tích: 1cm biểu diễn 0,2 lít

Lời giải:

Nhận xét : đồ thị là một đường thẳng:

*

Bài 20.7. làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình 20.4 dịch chuyển?

*

A. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước nóng

B. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước lạnh

C. Chỉ có thể xoa tay vào nhau rồi áp vào bình cầu

D. Cả ba cách làm trên đều được

Lời giải:

Chọn D

Vì khi tăng hay giảm nhiệt độ của bình cầu thì chất khí sẽ nóng lên hoặc co lại. Như vậy thì đều làm cho giọt nước trong ống thủy tinh dịch chuyển.

Bài 20.8. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

A. khối lượng riêng

B. khối lượng

C. thể tích

D. cả ba phương án A, B, C đều sai

Lời giải:

Chọn D

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt) thì thể tích, khối lượng và khối lượng riêng hầu như không đổi.

Bài 20.9. Xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5 thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu:


*

A. dịch chuyển sang phải

B. dịch chuyển sang trái

C. đứng yên

D. mới đầu dịch chuyển sang trái một chút, sau đó sang phải

Lời giải:

Chọn D

Khi xoa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tinh gắn vào bình cầu mới đầu dịch chuyển sang trái một chút, do bình thủy tinh tiếp xúc với tay nóng lên nở ra còn chất khí chưa nở kịp, sau đó chất khí cũng nóng lên và nở nhiều hơn bình nên đẩy giọt nước sang phải.

Bài 20.10. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí oxi, hidro và cacbonic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này?

A. Hiđro nở vì nhiệt nhiều nhất

B. cacbonic nở vì nhiệt ít nhất

C. oxi nở vì nhiệt ít hơn hiđro nhưng nhiều hơn cacbonic

D. cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau

Lời giải:

Chọn D.

Từ thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 về sự nở vì nhiệt của các chất khí ôxi, hiđrô và cácbôníc ta thấy cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau.

Xem thêm: Cu+ H2So4 Loãng - Cu Voi H2So4 Loang Va Dac

Bài 20.11 (trang 65 Sách bài tập Vật Lí 6): Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích của không khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C. Giá trị này là α = ΔV/Vo , trong đó ΔV là độ tăng thể tích của không khí, Vo là thể tích ban đầu của nó. Biết thể tích không khí ở nhiệt độ ban đầu là 100cm3, ĐCNN của ống thủy tinh là 0,5cm3. Hãy dựa vào thí nghiệm trong hình để xác định α.

*