kim chỉ nan Vật lý 10: bài 5. Hoạt động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Chuyển động tròn

Chuyển cồn tròn là hoạt động có quỹ đạo là 1 đường tròn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 5

*

2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

Định nghĩa tốc độ trung bình trong hoạt động tròn:

Tốc độ vừa đủ = Độ lâu năm cung tròn cơ mà vật đi được/ thời hạn chuyển động

3. Chuyển động tròn đều

Chuyển đụng tròn phần nhiều là chuyển động có hành trình tròn cùng có tốc độ trung bình trên số đông cung tròn là như nhau.

 

*

II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Vận tốc dài

Công thức tính tốc độ dài (độ béo tức thời trong chuyển động tròn đều):

 

*

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc dài của đồ gia dụng không đổi.

2. Vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

*
 

Với điều kiện cung tròn gồm độ dài khôn cùng nhỏ, hoàn toàn có thể coi như một quãng thẳng, bạn ta dùng một vectơ 

*
  vừa nhằm chỉ quãng đường đi được vừa để chỉ hướng gửi động.
*
 gọi là vectơ độ dời.

 

*

Vì 

*
 trùng với một quãng cung tròn tại MM nên nó nằm dọc từ tiếp tuyến với con đường tròn hành trình tại M.
*
 cùng phía với 
*
  cho nên nó cũng nằm theo tiếp đường tại M.

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Vận tốc góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của vận động tròn là đại lượng đo bằng góc mà buôn bán kính OM quét được trong một đơn vị chức năng thời gian. Tốc độ góc của hoạt động tròn hồ hết là đại lượng không đổi.

 

*

b) Đơn vị đo vận tốc góc

Nếu Δα: đo bằng rađian; Δt: đo bởi giây thì đơn vị chức năng của ω là rad/s.

c) Chu kì

Chu kì T của vận động tròn đều là thời gian để đồ gia dụng đi được vào một vòng.

Công thức:

 

*

Đơn vị của T là giây (s).

d) Tần số

Tần số f của chuyển động tròn đông đảo là số vòng cơ mà vật đi được trong một giây.

*

Đơn vị của f là vòng/s.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2, 60 Đề Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2

e) Công thức tương tác giữa tốc độ dài và tốc độ góc

v=rω

III. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

1. Vị trí hướng của vectơ tốc độ trong hoạt động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, vân tốc tuy bao gồm độ lớn không đổi, nhưng lại hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Tốc độ trong vận động tròn đều luôn hướng vào chổ chính giữa của quỹ đạo nên người ta gọi là gia tốc hướng tâm.