- Chọn bài -Bài 1: chuyển động cơBài 2: chuyển động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng chuyển đổi đềuBài 4: Sự rơi tự doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính tương đối của đưa động. Công thức cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Sách bài xích Tập thứ Lí 10 – bài 3: chuyển động thẳng đổi khác đều góp HS giải bài bác tập, nâng cao khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định luật vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài tập vật Lí 10:

3.1. Câu nào không nên ?

Trong hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ thì

A. Vectơ vận tốc ngược chiều cùng với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 bài 3

B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhì của thời gian.

D. Gia tốc là đại lượng ko đổi.

3.2 đã cho thấy câu sai.

A. Gia tốc tức thời của vận động thẳng chuyển đổi đều gồm độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Vận tốc của vận động thẳng đổi khác đều bao gồm độ bự không đổi.

C. Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng đổi khác đều có thể cùng chiều hoặc trái chiều với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng thay đổi đều, quãng lối đi được giữa những khoảng thời hạn bằng nhau thì bởi nhau.

3.3. Cách làm tính quãng lối đi được của chuyển động thẳng cấp tốc dần hồ hết là

A. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 cùng dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 thuộc dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a cùng v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn câu trả lời A

3.2: Chọn giải đáp D


3.3: Chọn lời giải A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài bác tập đồ Lí 10:

3.4: Phương trình chuyển động của vận động thẳng lừ đừ dần đông đảo là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

3.5 vào công thức liên hệ giữa quãng lối đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa (v2 – v02 = 2as), ta có những điều khiếu nại nào tiếp sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là đồ thị gia tốc theo thời gian của một xe cộ máy hoạt động trên một đường thẳng. Vào khoảng thời gian nào, xe máy vận động chậm dần đầy đủ ?

*

A. Trong khoảng thời hạn từ 0 cho t1.

B. Vào khoảng thời hạn từ t1 mang đến t2.

C. Vào khoảng thời gian từ t2 cho t3.

D. Các câu vấn đáp A, B, C đầy đủ sai.

3.7 khi ô tô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên phần đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga với ô tô vận động nhanh dần dần đều. Sau trăng tròn s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và gia tốc v của xe hơi sau 40 s tính từ lúc lúc bước đầu tăng ga là từng nào ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn câu trả lời D

3.5: Chọn giải đáp A

3.6: Chọn câu trả lời C

3.7: Chọn câu trả lời B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 10:

3.8 Cũng vấn đề trên, hỏi quãng mặt đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúcbắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vtb bên trên quãng đường đó là bao nhiêu ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang làm việc với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh và ô tô vận động chậm dần đều. Tính đến khi dừng hoàn toàn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Vận tốc a của ô tô là từng nào ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn giải đáp A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài xích tập đồ dùng Lí 10: Một ô tô xuống dốc cấp tốc dần đầy đủ không tốc độ đầu. Trong giây vật dụng 5 nó đi được 13.5 m. Vận tốc của ô tô là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn giải đáp A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài tập vật Lí 10: nhì ô tô vận động trên cùng một mặt đường thẳng. Ô đánh A chạy cấp tốc dần và ô tô B chạy lừ đừ dần. đối chiếu hướng tốc độ của hai ô tô trong mỗi trường thích hợp sau :

a) Hai ô tô chạy cùng chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quy trình của nhị xe với chiều dương phía theo chiều hoạt động của xe pháo A.

a) Hai xe hơi chạy thuộc chiều (Hình 1): Ô đánh A đuổi theo chiều dương (+) và vận động nhanh dần các nên tốc độ a1 của nó cùng chiều với vận tốc v1. Còn xe hơi B cũng đuổi theo chiều dương (+) và vận động chậm dần phần đa nên vận tốc a2 của nó ngược chiều với vận tốc v2. Vào trường hợp này, tốc độ a1 và a2 của hai xe hơi ngược phía (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai ô tô chạy trái chiều (Hình 2): Ô đánh A chạy theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần dần nên gia tốc a1 của chính nó cùng chiều với tốc độ v1. Còn xe hơi B chạy ngược chiều dương (+) và chuyển động chậm dần dần nên gia tốc a2 của chính nó ngược chiều với tốc độ v2. Trong trường hợp này, vận tốc a1 và a2 thuộc hướng (cùng phương, thuộc chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài tập đồ dùng Lí 10: địa thế căn cứ vào đồ dùng thị vận tốc của 4 đồ dùng I, II, III, IV trên hình 3.2, hãy lập bí quyết tính vận tốc và cách làm tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào đồ vật thị tốc độ của 4 đồ I, II, III, IV vẽ bên trên hình 3.2 ta có thể xác định được gia tốc đầu v0 và tốc độ tức thời v của mỗi vật chuyển động, vì thế tính được tốc độ theo bí quyết


Sau kia thay các giá trị kiếm được vào phương pháp tính vận tốc v và công thức tính quãng lối đi được của từng vật chuyển động: cùng

– đồ gia dụng I: v0= 0; v = trăng tròn m/s; t = trăng tròn s; v = t; s = t2/2

– đồ II: v0 = đôi mươi m/s; v = 40 m/s; t = trăng tròn s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = đôi mươi + t; s = 20t + t2/2

– đồ vật III: v = v0 = đôi mươi m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– đồ vật IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = 20 s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài bác tập thiết bị Lí 10: lúc ô tô đang hoạt động với tốc độ 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, xe hơi đạt tốc độ 15 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính tốc độ của xe hơi sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

c) Tính quãng đường xe hơi đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Lựa chọn mốc thời gian là dịp ô tô bước đầu tăng ga. Vận tốc của xe hơi bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài xích tập đồ gia dụng Lí 10: Khi đang hoạt động với vận tốc 36 km/h thì ô tô bước đầu chạy xuống dốc. Nhưng bởi bị mất phanh yêu cầu ô tô chuyển động thẳng cấp tốc dần hồ hết với vận tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc tất cả độ lâu năm 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô tô chạy xuống hết đoạn dốc.

b) vận tốc ô tô sống cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?

Lời giải:

a. Ô tô đang hoạt động với vận tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì down và vận động thẳng nhanh dần phần lớn với vận tốc a = 0,2 m/s2. Vì vậy quãng đường xe hơi đi được vào khoảng thời hạn t là được xem theo công thức s = v0t + (at2)/2, nỗ lực số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do kia giải được t = 60 s.

b. Vận tốc của xe hơi ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài bác tập đồ vật Lí 10: Một đoàn tàu ban đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khoản thời gian chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính gia tốc của đoàn tàu sau khoản thời gian chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bước đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức chủ quyền với thời gian trong vận động thẳng nhanh dần gần như là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là gia tốc của đoàn tàu sau khoản thời gian đi được phần đường s1 = 1,5 km với v2 là tốc độ của đoạn tàu sau thời điểm chạy được phần đường s2 = 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.

Vì vận tốc a ko đổi cùng vận tốc ban sơ v0 = 0, đề xuất ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 10: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây vật dụng năm, vật dụng đi được quãng đường là 5,9 m.

a) Tính tốc độ của vật.

b) Tính quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn là 10 s kể từ thời điểm vật ban đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều với vận tốc đầu v0, quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t contact với vận tốc a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do đó quãng con đường vật đi được trong giây thứ 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s với Δs = 5,9 m nên vận tốc của viên bi bằng


*

b. Theo kết quả trên, ta kiếm được quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 10: lúc ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cho xe hơi chạy chậm lại đều. Sau khoản thời gian chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ với bằng 10 m/s.

a) Tính tốc độ của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy bên trên quãng mặt đường đó.

Lời giải:

a. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo vận động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều đưa động. Lựa chọn mốc thời hạn là cơ hội ô tô bắt đầu hãm phanh.

Theo công thức contact giữa quãng lối đi được với tốc độ và vận tốc trong vận động thẳng chậm dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra bí quyết tính tốc độ của ô tô:

*


Dấu – của vận tốc a chứng tỏ ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều có chiều dương đã lựa chọn trên trục tọa độ, có nghĩa là ngược chiều với vận tốc thuở đầu v0.

b. Quãng đường xe hơi đi được trong vận động thẳng chậm dần đều được tính theo phương pháp

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 tuyệt t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được nhị nghiệm t1 = 50 s và t2 = 10 s.

Chú ý: ta nhiều loại nghiệm t1 do thời gian tính từ lúc lúc ban đầu hãm phanh mang lại khi tạm dừng hẳn (v = 0) là

*

Do kia khoảng thời gian để xe hơi chạy thêm được 125 m kể từ khi bước đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài bác tập đồ vật Lí 10: nhị xe lắp thêm cùng xuất xứ tại hai vị trí A cùng B biện pháp nhau 400 m và cùng đuổi theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A với B. Xe pháo máy khởi nguồn từ A hoạt động nhanh dần mọi với tốc độ 2,5.10-2 m/s2. Xe cộ máy.xuất phạt từ B hoạt động nhanh dần phần đa với gia tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A làm cho mốc, chọn thời gian xuất phân phát của hai xe máy làm mốc thời hạn và lựa chọn chiều từ bỏ A cho B làm cho chiều dương.

a)Viết phương trình hoạt động của từng xe máy.

b) Xác xác định trí và thời gian hai xe pháo máy đuổi kịp nhau kể từ thời điểm xuất phát.

c) Tính gia tốc của mỗi xe sản phẩm tại vị trí đuổi theo kịp nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 10 Bài 12 Liên Kết Ion Tinh Thể Ion, Giải Hóa 10 Bài 12: Liên Kết Ion

Lời giải:

a. Phương trình vận động của xe pháo máy bắt nguồn từ A vận động nhanh dần mọi không gia tốc đầu với tốc độ a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình chuyển động của xe pháo máy xuất phát điểm từ B bí quyết A một đoạn x0 = 400 m hoạt động nhanh dần hầu như không gia tốc đầu với vận tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi hai xe máy gặp gỡ nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 giỏi ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời hạn t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ lúc xuất vạc thì nhị xe đuổi theo kịp nhau.

Thay vào ta kiếm được vị trí hai xe đuổi kịp nhau phương pháp A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km