Trong bài này, magdalenarybarikova.com sẽ cùng bạn đọc khảo sát một loại chuyển động đặc biệt là chuyển động thẳng đều. Hi vọng bài học này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức hơn.


*

A, Lý thuyết

I. Những khái niệm cơ bản

Tốc độ trung bình:

$Tốc độ trung bình = \frac{Quãng đường đi được}{Thời gian chuyển động}$

$v_{tb} = \frac{S}{t}$. (m/s).

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10 bài 2

Ý nghĩa: tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.

Chuyển động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

II. Khảo sát chuyển động thẳng đều

Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

s = vtb.t = v.t (m).

v: là tốc độ chuyển động của vật.

Xét một chất điểm M xuất phát từ một điểm A (tại vị trí x0) trên đường thẳng Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ v. Chọn mốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động.

Phương trình chuyển động của vật là: x = x0 + S = x0 + v.t (m)

Đồ thị tọa độ - thời gian (x – t) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ x theo thời gian t.

Ví dụ:

*


B. Bài tập và hướng dẫn giải


Câu 1: trang 15 sgk vật lí 10

Chuyển động thẳng đều là gì?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 15 sgk vật lí 10

Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 sgk vật lí 10

Tốc độ trung bình là gì?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 15 sgk vật lí 10

Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 15 sgk vật lí 10

Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 15 sgk vật lí 10

Trong chuyển động thẳng đều

A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v.

B. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.

C. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Chọn đáp án đúng.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 15 sgk vật lí 10

Chỉ ra câu sai.

Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:

A. quỹ đạo là một đường thẳng.

B. vật đi được những quãng đường bẳng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

C. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.

D. tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 15 sgk vật lí 10

Đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 2.5. Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động thẳng đều?

A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

D. Không có lúc nào xe chuyển động thẳng đều.

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 15 sgk vật lí 10

Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h.

a. Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

b. Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục (x, t).

c. Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 15 sgk vật lí 10

Một ô tô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động thẳng đều về phía thành phố P với tốc độ 60 km/h. Khi đến thành phố D cách H 60 km thì xe dừng lại 1 giờ. Sau đó xe tiếp tục chuyển động về phía P vói tốc độ 40 km/h. Con đường H – P coi như thẳng và dài 100 km.

a. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của ô tô trên hai quãng đường H – D và D – P. Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời gian là lúc xe xuất phát từ H.

b. Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của xe trên cả con đường H – P.

c. Dựa và đồ thị, xác định thời điểm xe đến P.

Xem thêm: Giải Sgk Lý 10 Bài 3 Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo

d. Kiểm tra kết quả của câu c) bằng phép tính.


=> Xem hướng dẫn giải
Nội dung quan tâm khác
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải SGK 10 Kết nối tri thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải Vật lí 10 kết nối tri thức
Giải Hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải Lịch sử 10 kết nối tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể chất 10 kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải Vật lí 10 chân trời sáng tạo
Giải Hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải Lịch sử 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải Vật lí 10 cánh diều
Giải Hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải Lịch sử 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục kinh tế pháp luật 10 cánh diều
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục thể chất 10 cánh diều
Giải tiếng Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm vật lý 10
Trắc nghiệm lịch sử 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm tiếng Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án vật lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án tiếng Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk vật lí 10
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk lịch sử 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk tiếng anh 10
Giải sgk Tiếng anh 10 mới
*

Kết nối: