(eginarrayl;;3x - 6y = 3.x - 3.2y \= 3left( x - 2y ight).\endarray)


LG b

(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 trang 19

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y\ = dfrac25x^2 + 5x.x^2 + x^2y\ = x^2left( dfrac25 + 5x + y ight).\endarray)


LG c

(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 \= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\= 7xyleft( 2x - 3y + 4xy ight).\endarray)


LG d

(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1));

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac25xleft( y - 1 ight) - dfrac25yleft( y - 1 ight) \=;dfrac25left( y - 1 ight).x - dfrac25left( y - 1 ight).y \= dfrac25left( y - 1 ight)left( x - y ight).\endarray)


LG e

(10x(x - y) - 8y(y - x)).

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Xem thêm: Hãy Nói Không Với Tệ Nạn Xã Hội (16 Mẫu), Hãy Nói Không Với Các Tệ Nạn Xã Hội (16 Mẫu)

- Sử dụng: (y-x=-(x-y))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;10xleft( x - y ight) - 8yleft( y - x ight) \= 10xleft( x - y ight) - 8yleft< - left( x - y ight) ight>\= 10xleft( x - y ight) + 8yleft( x - y ight)\ = 2left( x - y ight)left( 5x + 4y ight).endarray)

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện magdalenarybarikova.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.