Bài 2 (trang 28 SGK Đại số 11): Với đông đảo giá trị như thế nào của x thì giá bán trị của những hàm số y = sin 3x cùng y = sin x bởi nhau?

Lời giải:

Ta có: sin 3x = sin x

*

Vậy

*
là rất nhiều số thỏa mãn yêu cầu bài bác toán.

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

Lời giải chi tiết

*

*

*

*

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình

Lời giải đưa ra tiết

Điều khiếu nại

Kết hợp điều kiện ta gồm

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Lời giải đưa ra tiết

a) Điều khiếu nại

(tm)

Vậy nghiệm của phương trình là:

b) Điều kiện

*

Vậy nghiệm phương trình là: hoặc  

d) ĐK:

với điều kiện 

Ta gồm phương trình

*

Kết phù hợp với điều kiện ta thấy lúc thì không thỏa điều kiện.

Vậy phương trình gồm nghiệm là: cùng

Bài 6: (Trang 29 SGK Giải tích lớp 11)

Với đầy đủ giá trị làm sao của x thì gia trị của các hàm số y = tan(π/4 - x) và y = tan2x bằng nhau?

Lời giải bỏ ra tiết

Các giá trị cần tìm của x là các nghiệm của phương trình tan 2x = tan(π/4 – x), giải phương trình này những em hoàn toàn có thể xem trong ví dụ như 3b.