Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 10

*

(y=dfracx^2-2x1-x=dfracleft( 1-x ight)^2-11-x=1-x-dfrac11-x \\ y"=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2
*Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Bài 5, Giáo Án Môn Giáo Dục Quốc Phòng

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20\\ y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)
-->