Giải bài xích tập trang 9 bài bác 1 năng lượng điện định nguyên tắc cu-lông Sách giáo khoa (SGK) đồ gia dụng lí 11. Câu 1: Điện tích điểm là gì...

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 11 bài 1


Bài 1 - Trang 9 - SGK vật dụng lí 11

Điện tích trữ là gì ?

Giải.

Điện tích trữ là một vật tích điện có kích cỡ rất nhỏ tuổi so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng lốt thì đẩy nhau. Các điện tích khác dấu thì hút nhau..

Bài 2 - Trang 9 - SGK thiết bị lí 11

Phát biểu định cơ chế Cu-lông.

Bài làm.

*

Bài 3 - Trang 9 - SGK đồ dùng lí 11

Lực địa chỉ giữa các điện tích lúc đặt trong một điện môi sẽ to hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân ko ?

Giải.

 Lực liên quan giữa những điện tích khi để trong một điện môi sẽ nhỏ tuổi hơn ε hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không. (ε là hằng số điện môi )

Bài 4 - Trang 10 - SGK thứ lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Giải.

Lực shop giữa những vật mang điện phụ thuộc vào môi trường thiên nhiên xung xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng minh rằng, làm việc một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích để trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tính năng giữa bọn chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là 1 trong hằng số nhờ vào vào đặc thù của năng lượng điện môi mà không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được call là hằng số năng lượng điện môi của môi trường, đặc trưng cho đặc thù điện của môi trường thiên nhiên đó. 

Bài 5- Trang 10 - SGK đồ vật lí 11

Chọn câu đúng.

Khi tăng mặt khác độ phệ của hai điện tích điểm và khoảng giải pháp giữa chúng lên gấp hai thì lực tương tác giữa chúng.

A. Tăng thêm gấp đôi.

B. Giảm sút một nửa.

C. Sụt giảm bốn lần.

D. Không vắt đổi.

Hướng dẫn giải.

Đáp án D.

Áp dụng công thức (F=k.fracq_1q_2varepsilon r^2), khi tăng mặt khác độ lớn của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp rất nhiều lần thì lực liên quan giữa chúng sẽ không thay đổi.

Bài 6- Trang 10 - SGK vật dụng lí 11

Trong các trường thích hợp nào sau đây, ta có thể coi các đồ gia dụng nhiễm điện là những điện tích điểm ?

A. Nhị thanh nhựa đặt cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt cạnh nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ tuổi đặt xa nhau.

D. Hai quả cầu mập đặt gần nhau.

Hướng dẫn giải.

Đáp án C.

Bài 7- Trang 10 - SGK vật lí 11

 Nêu điểm tương đương nhau và không giống nhau giữa định pháp luật Cu-lông cùng định khí cụ vạn đồ dùng hấp dẫn.

Hướng dẫn giải.

Hai định phép tắc giống nhau về bề ngoài phát biểu tương tự như biểu thức toán học, và đông đảo tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nhưng khác nhau về câu chữ (một định luật nói đến lực cơ học, còn định hình thức kia nói về lực điện). Những đại lượng đồ dùng lí gia nhập vào hai định lao lý đó có thực chất khác hẳn nhau.

Bài 8- Trang 10 - SGK đồ gia dụng lí 11

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bởi nhau, đặt phương pháp nhau 10cm vào chân ko thì tính năng lên nhau một lực là 9.10-3N. Khẳng định điện tích của hai quả ước đó.

Hướng dẫn giải.

Áp dụng công thức (F=9.10^9.fracvarepsilon r^2), trong đó ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Xem thêm: Chất Không Tan Được Trong Nước Lạnh Là, Chất Không Tan Trong Nước Lạnh Là

Từ đó ta tính được : (q=sqrtfracvarepsilon .r^2.F9.10^9=sqrtfrac10^-2.9.10^-39.10^9) = ± 10-7 C.