+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc ko xác định

+) sắp tới xếp những điểm xi theo lắp thêm tự tăng dần đều và lập bảng thay đổi thiên

+) dựa vào bảng biến thiên để tóm lại khoảng đồng biến chuyển và nghịch biến chuyển của hàm số trên tập xác định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, trường hợp y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số đồng vươn lên là trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) cùng (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến đổi trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập lớp 12 bài 1


LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở thành trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;-1 ight)) và (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải đưa ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

magdalenarybarikova.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com

Xem thêm: Top 25+ Hình Ảnh Chó Sói 3D Đẹp 3D Cho Điện Thoại Máy Tính, Hình Nền Sói 3D Tuyệt Đẹp


Cảm ơn bạn đã áp dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?