• bài xích 1: đặc thù hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit • bài bác 2: một trong những Oxit đặc biệt quan trọng - A. Can xi Oxit • bài 2: một số oxit đặc biệt - B. Lưu huỳnh đioxit • bài bác 3: tính chất hóa học tập của axit • bài 4: một số axit quan trọng • bài 5: Luyện tập: đặc thù hóa học của oxit cùng axit • bài bác 6: Thực hành: đặc điểm hóa học của oxit cùng axit • bài xích 7: tính chất hóa học của bazơ • bài 8: một vài bazơ quan trọng đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài bác 8: một số bazơ đặc trưng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài 9: tính chất hóa học của muối • bài bác 10: một vài muối đặc biệt quan trọng • bài bác 11: Phân bón hóa học • bài bác 12: mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ • bài xích 13: luyện tập chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: tính chất hóa học của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Giải bài tập hoá lớp 9

• bài 15 : tính chất vật lý của kim loại • bài xích 16 : đặc thù hóa học tập của kim loại • bài bác 17 : Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài 19: sắt • bài xích 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và bảo vệ kim loại không trở nên ăn mòn • bài 22: luyện tập chương 2: kim loại • bài 23: thực hành thực tế : đặc điểm hóa học của nhôm với sắt • bài bác 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học


• bài bác 25: tính chất của phi kim • bài xích 26: Clo • bài bác 27: Cacbon • bài 28: những oxit của cacbon • bài xích 29: Axit cacbonic và muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài 31: qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài bác 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học • bài xích 33: Thực hành: đặc thù hóa học tập của phi kim với hợp hóa học của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài bác 34: quan niệm về hợp chất hữu cơ cùng hóa học hữu cơ • bài bác 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài 37: Etilen • bài bác 38: Axetilen • bài 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên • bài xích 41: xăng • bài bác 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu • bài 43: Thực hành: đặc điểm của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài bác 44: Rượu etylic • bài xích 45: Axit axetic • bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic • bài xích 47: Chất khủng • bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic cùng chất phệ • bài 49: Thực hành: tính chất của rượu cùng axit • bài xích 50: Glucozơ • bài xích 51: Saccarozơ • bài 52: Tinh bột cùng xenlulozơ • bài 53: Protein • bài 54: Polime • bài xích 55: Thực hành: đặc điểm của gluxit • bài bác 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài bác 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ


Xem thêm: Bài Văn Chia Sẻ Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích Lớp 3 Mẫu), Bài Văn Chia Sẻ Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích

Mục lục Giải bài bác tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: sắt kẽm kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime