Phát biểu các định nghĩa axit, axit một mức và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối hạt trung hoà, muối bột axit. Lấy những thí dụ minh hoạ và viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 trang 10


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì: 

1. Axit

- Axit là hóa học khi rã trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ số đông axit nhưng mà tan nội địa phân li các nấc ra ion H+ gọi là những axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ đa số axit mà lại tan trong nước phân li 1 nấc ra ion H+ gọi là những axit một nấc.

2. Bazo

– Bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔  ZnO22- + 2H+

3. Muối

- muối bột là vừa lòng chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion gốc axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng anion gốc axit không có chức năng phân li ra ion H+.

+ muối axit là muối nhưng anion cội axit bao gồm khá năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Top 6 Những Bài Toán Khó Nhất Thế Giới, Bài Toán Siêu Hóc Búa Chỉ 0,001% Người Giải Được

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 28 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện magdalenarybarikova.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.