- Chọn bài -Bài 1: yếu tố nguyên tửBài 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vịBài 3: Luyện tập: nguyên tố nguyên tửBài 4: cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5: cấu hình electronBài 6: Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tử

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 10 – bài 2: phân tử nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố chất hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 bài 2

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ các đặc trưng cho 1 nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì chưng nó mang lại biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử Z.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

Câu trả lời chính xác là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): yếu tố cacbon tất cả hai đồng vị:
*
chỉ chiếm 98,89% và
*
chiếm phần 1,11%

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Xem thêm: Tính Chất Nào Sau Đây Của Amoniac Là Không Đúng, Bài 8: Amoniac

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Đáp số chính xác là b

*


Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác minh điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng bao gồm hai đồng vị bền với
*
Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị

Lời giải:

Gọi x là yếu tố % của đồng vị

Ta có:

*


*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị là a:

*


*

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Trong 1 mol nước % cân nặng

*

(Do 1 phân tử H2O gồm 2 nguyên tử H, và MH = 2 trong đồng vị )

1mol bao gồm 6.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị
bao gồm là:

*

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi tự nhiên và thoải mái là một lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O

Lời giải:

Giả sử có 10000 nguyên tử O ta tất cả

Tỉ lệ từng đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

*

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

*

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon tách ra từ không khí là lếu láo hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:

*
*