Hướng dẫn giải bài bác 4. Luyện tập: Este cùng chất bự sgk hóa học 12. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 bao hàm đầy đầy đủ phần định hướng và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 1


I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

*

II – BÀI TẬP

Dưới đó là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk hóa học 12 không thiếu thốn và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 18 hóa 12

So sánh chất phệ và este về: thành phần nguyên tố, quánh điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Bài giải:

So sánh este với hóa học béo:

*

Nhìn chung, este sở hữu nghĩa rộng lớn hơn, bao gồm chất béo.

2. Giải bài bác 2 trang 18 hóa 12

Khi đun các thành phần hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức cấu tạo của những chất này?

Bài giải:

Khi đun tất cả hổn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) rất có thể thu được 6 trieste.

Công thức cấu tạo:


(1) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ;

(3) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (4) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) ;

(5) (eginmatrix RCOO-CH_2 \ ^| \ RCOO-CH \ ^| \ RCOO-CH_2 endmatrix) ; (6) (eginmatrix R’COO-CH_2 \ ^| \ R’COO-CH \ ^| \ R’COO-CH_2 endmatrix) .

3. Giải bài xích 3 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este chiếm được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ trọng 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

*

Bài giải:

Hỗn thích hợp axit stearic $(C_17H_35COOH)$ với axit panmitic $(C_15H_31COOH)$ theo tỉ lệ $2 : 1$ buộc phải este gồm 2 gốc $C_17H_35COO$ và 1 nơi bắt đầu $C_15H_31COO$.

⇒ Đáp án: B.


4. Giải bài 4 trang 18 hóa 12

Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đối chọi chức thu được tiện thể tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi sống cùng đk nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) tiến hành phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH khi đến phản ứng trọn vẹn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Bài giải:

a) do A là este no, đối kháng chức nên có công thức phân tử là $C_n­H_2nO_2 (n≥2)$

Ta có (n_A = n_O_2 = frac3,232 = 0,1) (mol)


⇒ (M_A = frac7,40,1 = 74)

⇒ $14n+32 = 74 ⇒ n = 3$

⇒ cách làm phân tử của $A$ là $C_3H_6O_2$

b) Gọi CTPT của A là (R_1COOR_2)

(R_1COOR_2 + NaOH oversett^0→ R_1COONa + R_2OH)

Theo pt: số mol (R_1COONa) = số mol A = 0,1 mol


⇒ $M_(R_1COONa) = R_1 + 67 = 68 → R_1 = 1$

→ (R_1) là H (hay muối hạt là HCOONa)

→ Công thức cấu tạo của $A$ là: $HCOOC_2H_5$ (etyl format).

5. Giải bài bác 5 trang 18 hóa 12


♦ cách 1:

(n_C_3H_5(OH)_3=0,01) (mol) ;

(n_C_17H_31COONa=frac3,02302=0,01) (mol).

⇒ CTCT của X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2

⇒ (n_C_17H_33COONa=0,02) (mol)

$⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam)$

Ta luôn có: $n_X = n_glixerol = 0,01 mol$

⇒ $a = 0,01.882 = 8,82 (gam)$

♦ phương pháp 2:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

$(RCOO)_3C­_3H_5 + 3NaOH → 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$

(n_C_3H_5(OH)_3 = frac0,9292 = 0,01) (mol)

Theo tỉ lệ phản bội ứng:

$⇒ n_muối = n_NaOH = 3.n_glixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol$

(n_C_17H_31COONa = frac3,02302 = 0,01 (mol))

(⇒ n_C_17H_31COONa = 0,03 – 0,01 = 0,02 (mol) )

(⇒ m = m_C_17H_31COONa = 0,02. 304 = 6,08(g) )

$m_NaOH = 0,03. 40 = 1,2 g$

Bảo toàn khối llượng ta suy ra:

$⇒ a = m_este + m_muối + m_glixerol – m_NaOH$

$= 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g$

Tỉ lệ:

(n_C_17H_31COON ma) : (n_C_17H_33COON ma)

$= 0,01 : 0,02 = 1:2$

⇒ gồm 2 công thức cấu trúc phù hợp:

(1) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_33CH \ ^| \ C_17H_31CH_2 endmatrix) ; (2) (eginmatrix C_17H_33CH_2 \ ^| \ C_17H_31CH \ ^| \ C_17H_33CH_2 endmatrix)

6. Giải bài 6 trang 18 hóa 12

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este 1-1 chức, mạch hở X cùng với 100ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat.

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Bài giải:

Gọi CTPT của este là $RCOOR_1$

Số mol KOH: $n_KOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)$

(RCOOR_1 + KOH oversett^0→ RCOOK + R_1OH)

Theo phương trình:

$n_RCOOR_1 = n_KOH = 0,1 mol.$

*

Công thức cấu tạo của este là: $CH_3COOC_2H_5$ (etyl axetat).

⇒ Đáp án: C.

7. Giải bài 7 trang 18 hóa 12

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este solo chức X thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Bài giải:

Ta có:

(\ m_C = frac3,3622,4. 12 = 1,8 (g) \ \ m_H = frac2,718 . 2 = 0,3 (g) \ \ m_O = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g))

Công thức cấu tạo: $C_xH_yO_z$

(x : y : z = frac1,812 : frac0,31 : frac1,616)

(= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2)

Công thức phân tử: $(C_3H_6O_2)_n$

Vì este solo chức có $2$ oxi đề xuất $n = 1$

⇒ phương pháp phân tử: $C_3H_6O_2$

⇒ Đáp án: B.

8. Giải bài xích 8 trang 18 hóa 12

10,4 gam hỗn hợp X bao gồm axit axetic cùng etyl axetat tính năng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.

Bài giải:

Gọi số mol của CH3COOH cùng CH3COOC2H5 là $x, y$

Phương trình hóa học:

$CH_3COOH + NaOH → CH_3COONa$

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH → CH_3COONa + C_2H_5OH$.

(n_NaOH = frac150.4100.40=0,15) (mol).

Ta tất cả hệ phương trình:

(left{eginmatrix x+y=0,15 và \ 60x+88y=10,4& endmatrix ight.)

$⇒ x = 0,1 ; y = 0,05$.

(\%m_etyl axetat = frac0,05.8810,4100=42,3 \%).

Xem thêm: Cỏ Mềm Đã Héo Khô Mặt Hồ Lá Xác Xơ, Cơn Mưa Tình Yêu

⇒ Đáp án: B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần gợi ý Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk chất hóa học 12 đầy đủ, gọn gàng và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn hóa học 12 tốt nhất!