giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 45 SGK Hóa lớp 11: Axit nitric cùng muối nitrat – Chương 2

Lý thuyết đề nghị nhớ về Axit nitric và muối nitrat

1. Trong hợp chất HNO3, yếu tố nitơ tất cả số oxi hóa cao nhất là +5

2. Axit nitric trong sáng là chất lỏng ko màu, bốc khói mạnh mẽ trong không khí ẩm. Axit HNO3 tan trong nước theo bất kể tỉ lệ nào.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 11 trang 45

3. – Axit HNO3 là 1 trong trong các axit mạnh: làm quỳ tím hóa đỏ, công dụng với bazơ và oxit bazơ, chức năng với muối của axit yếu.

– Axit HNO3 là chất oxi hóa mạnh: làm phản ứng với phần đông các kim vứt bỏ Pt với Au, một số trong những phi kim, nhiều hợp chất vô cơ cùng hữu cơ. Thành phầm khử có mặt tùy trực thuộc nồng độ axit, tính khử của kim loại và nhiệt độ phản ứng.

4. Trong phòng thí nghiệm axit HNO3 được điều chế bằng phương pháp cho NaNO3 hoặc KNO3 tác dụng với axit H2SO4 đăc, nóng:

2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) →t0 Na2SO4 + 2HNO3

Trong công nghiệp được thêm vào theo sơ đồ dùng sau:

*

5. Tất cả các muối bột nitrat phần nhiều tan những trong nước với là chất điện li mạnh. Những muối nitrat nhát bền cùng với nhiệt, chúng bị phân diệt khi đun nóng: muối nitrat của các kim loại chuyển động mạnh (kali, natri,…) bị phân bỏ thành muối nitrit cùng oxi; muối bột nitrat của magie, kẽm, sắt, chì, đồng,… bị phân hủy thành oxit kim loại tương ứng, NO2 cùng O2; muối bột nitrat của bạc, vàng, thủy ngân,… bị phân bỏ thành sắt kẽm kim loại tương ứng, khí NO2 với O2.

6. Giải được bài bác tập về HNO3 và NO3–.

Giải bài bác tập bài bác 9 Hóa lớp 11 trang 45

Bài 1. Viết cách làm electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho thấy nguyên tố nitơ gồm hóa trị với số oxi hóa bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

*

Trong HNO3, nitơ bao gồm số lão hóa +5 và hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 hóa 11: Lập các phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Hướng dẫn: Trước hết, địa thế căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu tại phần có dấu (?). Sau đó, cân đối pthh theo phương pháp thăng bằng electron, ta được công dụng sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O


b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3. Hãy chỉ ra những tính chất hóa học bình thường và khác hoàn toàn giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học nhằm minh họa.

Hướng dẫn: Axit nitric cùng axit sunfuric đặc đều phải sở hữu tính lão hóa mạnh.

Ví dụ: 3FeO +10HNO3 —> 3Fe(NO3)3 + NO ↓+ 5H2O

2FeO + 4H2SO4 —> Fe2SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tuy nhiên giả dụ như HNO3 loãng vẫn đang còn tính thoái hóa thì H2SO4 loãng lại không có tính oxi hóa. Ví dụ

3Fe3O4 + 28HNO3 l -> 9Fe(NO3)3 + NO↓+ 14H2O Fe3O4 + 4H2SO4 l —> FeSO4 + Fe2(S04)3 + 4H2O

Bài 4. a) vào phương trình hóa học của bội nghịch ứng nhiệt độ phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) trong phương trình chất hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Đáp án bài xích 4:


a) chọn D. 21

4Fe(NO3)3 →t0 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) chọn A. 5

Hg(NO3)3 →t0 Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 Hóa lớp 11: Viết phương trình hóa học của các phản ứng triển khai dãy đưa hóa sau đây:

NO2 →(1) HNO3 →(2)Cu(NO3)2 →(3)Cu(OH)2 →(4) Cu(NO3)2 →(5) CuO →(6) Cu →(7) CuCl2

Giải bài 5:

PTHH:

4NO2 + 2H2O -> 4HNO3

CuO + 2HNO2 -> Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH -> Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HNO3 -> Cu(NO3)2  + 2H2O

Cu(NO3)2  ->t0 CuO + 2NO2↑ + ½ O2 ↑

CuO + H2 ->t0 Cu + H2O

Bài 6 trang 45 Hóa lớp 11: Khi tổng hợp 30,0 g tất cả hổn hợp đồng cùng đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong lếu láo hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong dung dịch sau phản bội ứng, hiểu được thể tích hỗn hợp không nuốm đổi.

Lời giải bài bác 6:

nNO = 6,72/22,4 = 0,300 (mol)

nHNO3= 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

nHNO3= 1,2 mol

nCu(NO3)2 = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol,

nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO: % mCuO  = 1,2/30 . 100% = 4,0 %

Từ (1) và (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Hanoi Edu Vn Tra Cứu Điểm Thi 2021, Sở Gd&Đt Thành Phố Hà Nội

Nồng độ mol HNO3 sau bội nghịch ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7. Để pha trộn 5,000 tấn axit nitric mật độ 60,0 % đề xuất dùng từng nào tấn amoniac ? hiểu được sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuẩ là 3,8 %.