- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ với muốiBài 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: làm phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản nghịch ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài xích 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơ góp HS giải bài xích tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu làm việc 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+ và nồng độ OH– ( ) vào nước và cả trong những dung dịch loãng của những chất không giống nhau. Ở 25oC bởi thực nghiệm, tín đồ ta khẳng định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): tuyên bố định nghĩa môi trường axit, trung tính cùng kiềm theo độ đậm đặc H+ và pH?

Lời giải:

– môi trường axit là môi trường thiên nhiên trong kia > hay > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường thiên nhiên kiềm là môi trường trong kia –> tốt -7 milimet hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ tím cùng phenolphtalein trong số khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là chất có màu đổi khác phụ trực thuộc vào cực hiếm pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong những khoảng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung nhờn này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác minh được

Lời giải:

– Đáp án C

– trường đoản cú = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường xung quanh của hỗn hợp là kiềm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Các Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính độ đậm đặc H+, OH– cùng pH của dung dịch HCl 0,10M với dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không xác định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– vị tích số ion của nước là hằng số vào nước và cả trong số dung dịch loãng của các chất không giống nhau.