- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ và muốiBài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của nồng độ H+ và nồng độ OH– ( ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, người ta xác định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): Phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH?

Lời giải:

– Môi trường axit là môi trường trong đó > hay > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– Môi trường kiềm là môi trường trong đó –> hay -7 MM hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ tím và phenolphtalein trong các khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất chỉ thị axit –bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch có = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác định được

Lời giải:

– Đáp án C

– Từ = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường của dung dịch là kiềm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Các Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính nồng độ H+, OH– và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): Dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không xác định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.