Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song, sách giáo khoa Hình học tập 11. Nội dung bài xích trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học tập 11 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập hình học bao gồm trong SGK để giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 11 cơ bản chương 2


Lý thuyết

1. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

2. §2. Hai mặt đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng tuy nhiên song

3. §3. Đường thẳng cùng mặt phẳng tuy vậy song

4. §4. Hai khía cạnh phẳng song song

5. §5. Phép chiếu tuy vậy song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Dưới đây là trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học 11. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương II

magdalenarybarikova.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập hình học tập 11 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học tập 11 của bài bác Ôn tập Chương II. Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ tuy nhiên song cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học tập 11

1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 78 sgk Hình học 11

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) nếu hai mặt phẳng bao gồm một điểm phổ biến thì chúng còn tồn tại vô số điểm phổ biến khác nữa;


(B) giả dụ hai phương diện phẳng phân minh cùng tuy vậy song với mặt phẳng thứ tía thì chúng song song cùng với nhau;

(C) Nếu hai tuyến phố thẳng song song với một mặt phẳng thì tuy nhiên song cùng với nhau;

(D) nếu như một con đường thẳng cắt một trong các hai phương diện phẳng tuy vậy song cùng nhau thì sẽ giảm mặt phẳng còn lại.

Trả lời:

Mệnh đề đúng: (A), (B), (D)

Mệnh đề (C) sai vị 2 mặt đường thẳng hoàn toàn có thể trùng hoặc cắt nhau, chéo nhau.

⇒ lựa chọn đáp án: (C). 

2. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 78 sgk Hình học tập 11

Nếu tía đường thẳng không cùng phía trong một khía cạnh phẳng và đôi một cắt nhau thì bố đường thẳng đó.


⇒ chọn đáp án: (A): Đồng quy theo định lí về giao tuyến đường của bố mặt phẳng.

3. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 78 sgk Hình học tập 11

Cho tứ diện $ABCD$. điện thoại tư vấn $I, J$ cùng $K$ lần lượt là trung điểm của $AC, BC$ cùng $BD$ (h.2.75). Giao tuyến của nhì mặt phẳng $(ABD)$ và $(IJK)$ là:

*

(A) $KD;$

(B) $KI;$

(C) Đường trực tiếp qua $K$ và song song với $AB;$

(D) ko có.


(B) giả dụ hai mặt phẳng ((alpha )) và ((eta )) tuy nhiên song cùng nhau thì hầu hết đường thẳng nằm trong ((alpha )) đều tuy nhiên song với đa số đường thẳng phía bên trong ((eta )) ;

(C) Nếu hai tuyến phố thẳng tuy vậy song cùng nhau lần lượt phía trong hai khía cạnh phẳng rõ ràng ((alpha )) cùng ((eta )) thì ((alpha )) cùng ((eta )) song song cùng với nhau;

(D) qua một điểm nằm dạng hình phẳng đến trước ta vẽ được một và có một đường thẳng song song với phương diện phẳng cho trước đó.

Trả lời:

⇒ chọn đáp án: (A): (Theo có mang hai phương diện phẳng tuy vậy song)

5. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 5 trang 79 sgk Hình học tập 11


Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$ và $N$ theo lần lượt là trung điểm của $AB$ và $AC$ (h.2.76). $E$ là điểm trên cạnh $CD$ cùng với $ED = 3EC$. Thiết diện tạo vì mặt phẳng $(MNE)$ và tứ diện $ABCD$ là:

*

(A) Tam giác $MNE$;

(B) Tứ giác $MNEF$ với $F$ là điểm bất kì trên cạnh $BD$;

(C) Hình bình hành $MNEF$ với $F$ là vấn đề trên cạnh $BD$ nhưng mà $EF // BC$

(D) Hình thang $MNEF$ cùng với $F$ là điểm trên cạnh $BD$ mà $EF // BC$.

Trả lời:

Ta có:

$MN // BC ⇒ MN // (BCD) ⇒ (MNE)$ cắt $(BCD)$ theo giao tuyến đường qua $E$ và tuy vậy song cùng với $BC$.

⇒ chọn đáp án: (D).

6. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 6 trang 79 sgk Hình học tập 11

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A’B’C’$. Call $I, J$ theo lần lượt là giữa trung tâm của tam giác $ABC$ với $A’B’C’$ (h.2.77). Thiết diện tạo bởi mặt phẳng $(AIJ)$ với hình lăng trụ đã mang lại là:

*

(A) Tam giác cân;

(B) Tam giác vuông;

(C) Hình thang;

(D) Hình bình hành.

Trả lời:

Gọi (M,M’) theo lần lượt là trung điểm của (BC,B’C’), ta có (left( AA’M’M ight) equiv left( AIJ ight)) cho nên vì vậy thiết diện của lăng trụ tạo vày mặt phẳng ((AIJ)) là tứ giác (AA’M’M).

*

Ta gồm (left{ eginarraylleft( AA’M’M ight) cap left( A’B’C’ ight) = A’M’\left( AA’M’M ight) cap left( ABC ight) = AM\left( ABC ight)//left( A’B’C’ ight)endarray ight. Rightarrow A’M’//AM).

Lại tất cả (Delta ABC = Delta A’B’C’ Rightarrow AM = A’M’).

Vậy tứ giác (AA’M’M) là hình bình hành.

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

7. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 79 sgk Hình học tập 11

Cho tứ diện các $SABC$ cạnh bởi $a$. điện thoại tư vấn $I$ là trung điểm của đoạn $AB, M$ là vấn đề di hễ trên đoạn $AI$. Qua $M$ vẽ phương diện phẳng ((alpha )) tuy vậy song với $(SIC)$. Thiết diện tạo vì chưng ((alpha )) và tứ diện $SABC$ là:

(A) Tam giác cân tại $M$;

(B) Tam giác đều;

(C) Hình bình hành;

(D) Hình thoi.

Trả lời:

Ta gồm hình vẽ tham khảo sau đây:

Do đó: $SI = CI ⇒ MN = MP.$

⇒ chọn đáp án: (A).

8. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 80 sgk Hình học 11

Với giả thiết của bài xích tập 7, chu vi của thiết diện tính theo $AM = x$ là:

(A) (x(1 + sqrt 3) );

(B) (2x(1 + sqrt 3 ));

(C) (3x(1 + sqrt 3 ));

(D) ngoài được.

Trả lời:

Tam giác $ABC$ rất nhiều cạnh (a Rightarrow IC = asqrt 3 over 2)

Ta bao gồm (AM over AI = MP over IC = x over a over 2 = 2x over a)

( Rightarrow MP = 2x over a.IC = 2x over a.asqrt 3 over 2 = xsqrt 3 )

( Rightarrow MP = MN = xsqrt 3 )

Áp dụng định lí Ta-let trong tam giác $SAC$ có:

$NP over SC = AP over AC = AM over AI$

$Rightarrow NP = SC.AM over AI = a.x over a over 2 = 2x$

Vậy chu vi tam giác MNP bằng:

(MN + MP + NP = xsqrt 3 + xsqrt 3 + 2x ) (= 2xleft( 1 + sqrt 3 ight))

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

9. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 9 trang 80 sgk Hình học 11

Cho hình bình hành $ABCD$. điện thoại tư vấn $Bx, Cy, Dz$ là các đường thẳng tuy vậy song cùng nhau lần lượt đi qua $B, C, D$ cùng nằm về một bên của mặt phẳng $(ABCD)$, mặt khác không phía trong mặt phẳng $(ABCD)$. Một phương diện phẳng trải qua $A$ và cắt $Bx, Cy, Dz$ lần lượt tại $B’, C’ D’$ với $BB’ = 2, DD’ = 4$. Khi ấy $CC’$ bằng:

$(A) 3; (B) 4; (C) 5; (D) 6.$

Trả lời:

Gọi $O$ với $O’$ theo thứ tự là tâm những hình bình hành $ABCD$ và $A’B’C’D’$.

*

Ta có: $BB’ + DD’ = 2OO’ = CC’$

$⇒ CC’ = 6$

⇒ chọn đáp án: (D).

10. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 10 trang 80 sgk Hình học 11

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng phía bên trong một phương diện phẳng thì không chéo nhau;

(B) hai đường thẳng riêng biệt không giảm nhau thì chéo nhau;

(C) hai tuyến phố thẳng tách biệt không tuy vậy song thì chéo nhau;

(D) hai tuyến đường thẳng riêng biệt lần lượt thuộc nhị mặt phẳng không giống nhau thì chéo nhau.

Trả lời:

⇒ lựa chọn đáp án: (A): hai tuyến đường thẳng minh bạch cùng bên trong một phương diện phẳng thì không chéo cánh nhau (Định nghĩa).

11. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 11 trang 80 sgk Hình học 11

Cho hình vuông vắn $ABCD$ cùng tam giác hầu hết $SAB$ bên trong hai mặt phẳng không giống nhau. Gọi $M$ là điểm di cồn trên đoạn $AB$. Qua $M$ vẽ phương diện phẳng (left( alpha ight)) tuy vậy song với $(SBC)$. Tiết diện tạo bởi (left( alpha ight)) cùng hình chóp $S.ABCD$ là hình gì?

(A) Tam giác;

(B) Hình bình hành;

(C) Hình thang;

(D) Hình vuông.

Trả lời:

Trong $(ABCD)$ qua $M$ kẻ $MN // BC$

Trong $(SAB)$ qua $M$ kẻ $MQ // SB$

Trong $(SCD)$ qua $N$ kẻ $NP // SC.$

Từ kia ta bao gồm thiết diện của hình chóp khi cắt vì chưng mặt phẳng ((alpha)) là tứ giác (MNPQ).

Ta có:

(left{ eginarraylleft( MNPQ ight) cap left( SAD ight) = PQ\left( MNPQ ight) cap left( ABCD ight) = MN\left( ABCD ight) cap left( SAD ight) = ADendarray ight.) ( Rightarrow PQ//MN//AD)

Vậy (MNPQ) là hình thang.

⇒ chọn đáp án: (C).

12. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 12 trang 80 sgk Hình học tập 11

Với giả thiết của bài bác tập 11, điện thoại tư vấn $N, P, Q$ thứu tự là giao của mặt phẳng (left( alpha ight)) với các đường thẳng $CD, DS, SA$. Tập hợp những giao điểm $I$ của hai đường thẳng $MQ$ với $NP$ là:

(A) Đường thẳng.

(B) Nửa mặt đường thẳng.

(C) Đoạn thẳng song song cùng với $AB$

(D) Tập đúng theo rỗng.

Trả lời:

 (MQsubset (SAB)), (NPsubset(SCD), I=MQ cap NP)(Rightarrow Iin(SAB)cap(SCD)).

Ta có:

(left{ eginarraylleft( SAB ight) supset AB\left( SCD ight) supset CD\AB//CD\S in left( SAB ight) cap left( SCD ight)endarray ight.)

⇒ Giao con đường của nhì mặt phẳng $(SAB)$ cùng $(SCD)$ là đường thẳng trải qua $S$ và song song với $AB, CD$.

Do $M$ chạy trên đoạn thẳng $AB$ cần $I$ chạy trên đoạn thẳng tuy vậy song cùng với (AB)

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

Xem thêm: Cách Tính Hàm Số Liên Tục - Cách Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số Cực Hay

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 11 cùng với trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 78 79 80 sgk Hình học tập 11!

“Bài tập nào cạnh tranh đã tất cả magdalenarybarikova.com“


This entry was posted in Toán lớp 11 and tagged bài bác 1 trang 78 sgk Hình học 11, bài bác 10 trang 80 sgk Hình học tập 11, bài xích 11 trang 80 sgk Hình học tập 11, bài xích 12 trang 80 sgk Hình học 11, bài 2 trang 78 sgk Hình học tập 11, bài bác 3 trang 78 sgk Hình học tập 11, bài bác 4 trang 79 sgk Hình học 11, bài 5 trang 79 sgk Hình học 11, bài bác 6 trang 79 sgk Hình học 11, bài bác 7 trang 79 sgk Hình học tập 11, bài 8 trang 80 sgk Hình học tập 11, bài xích 9 trang 80 sgk Hình học 11, câu 1 trang 78 hình học 11, câu 1 trang 78 sgk Hình học tập 11, Câu 1 trang 78 sgk Hình học 11, câu 10 trang 80 hình học 11, câu 10 trang 80 sgk Hình học 11, Câu 10 trang 80 sgk Hình học 11, câu 11 trang 80 hình học tập 11, câu 11 trang 80 sgk Hình học tập 11, Câu 11 trang 80 sgk Hình học tập 11, câu 12 trang 80 hình học tập 11, câu 12 trang 80 sgk Hình học 11, Câu 12 trang 80 sgk Hình học tập 11, câu 2 trang 78 hình học tập 11, câu 2 trang 78 sgk Hình học tập 11, Câu 2 trang 78 sgk Hình học tập 11, câu 3 trang 78 hình học tập 11, câu 3 trang 78 sgk Hình học 11, Câu 3 trang 78 sgk Hình học tập 11, câu 4 trang 79 hình học tập 11, câu 4 trang 79 sgk Hình học 11, Câu 4 trang 79 sgk Hình học 11, câu 5 trang 79 hình học 11, câu 5 trang 79 sgk Hình học 11, Câu 5 trang 79 sgk Hình học tập 11, câu 6 trang 79 hình học 11, câu 6 trang 79 sgk Hình học 11, Câu 6 trang 79 sgk Hình học 11, câu 7 trang 79 hình học tập 11, câu 7 trang 79 sgk Hình học tập 11, Câu 7 trang 79 sgk Hình học tập 11, câu 8 trang 80 hình học 11, câu 8 trang 80 sgk Hình học tập 11, Câu 8 trang 80 sgk Hình học tập 11, câu 9 trang 80 hình học tập 11, câu 9 trang 80 sgk Hình học tập 11, Câu 9 trang 80 sgk Hình học tập 11.