Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 4: giá bán trị hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Điền vào nơi trống (…):

a) trường hợp x = 3,5 thì |x|=⋯

nếu như x = (-4)/7 thì |x|=⋯

b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 4 trang 14: kiếm tìm |x|, biết:

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 4 trang 14: Tính

a) – 3,116 + 0,263

b) (-3,7) . (-2,16)

Lời giải

a) – 3,116 + 0,263 = -(3,116 – 0,263) = – 2,853

b) (-3,7). (-2,16) = +(3,7.2,16) = 7,992

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

1. Trong các xác minh sau đây, xác định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)


2. Tính x biết:


*

Lời giải:

1. Vì chưng -2,5 Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Với bài xích tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) đôi bạn trẻ Hùng cùng Liên đã có tác dụng như sau

Bài có tác dụng của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)> + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) +(-0,7) > + <(41,5 ) + (-1,5) >

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy giải thích cách có tác dụng mỗi bạn.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng trừ nhân chia

b) Theo em nên làm phương pháp nào.

Lời giải:

a) các bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm những số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn tiếp đến tính tổng nhị số thập phân trái dấu. Các bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lí thu gọn gàng rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Giò Lụa Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Giò Lụa

b) Theo em vào trường thích hợp trên nên tuân theo cách của Liên vì nó làm hợp lý và lời giải cho ra các hiệu quả đẹp hơn, tránh gây nhầm lẫn hơn

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

= (6,3 + 2,4) + <(-3,7) + (-0,3)>

= 8,7 + <-(3,7+0,3)>

= 8,7+(-4)

= 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

= <(-4,9) + (4,9)> + <(5,5) +(-5,5)>

= 0+0

= 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

= <(2,9) + (-2,9)> + <(4,2)+(-4,2)>+3,7

= 0+0+3,7

= 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

= 2,8 . <(-6,5) + (-3,5)>

= 2,8 .(-10)


= -28

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) trong những phân số sau hồ hết phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ?

*

b) Viết cha phân số cùng trình diễn số hữu tỉ

Lời giải:

a) Ta có

*

*


*

Vậy các phân số

*
cùng biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ta có

*


*

Vậy

*
với
*
thuộc biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

b) bố phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ
là :

*

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): chuẩn bị xếp các số hữu tỉ sau theo sản phẩm tự béo dần:

*

Lời giải:

Nhận xét: các số hữu tỉ âm luôn nhỏ hơn những số hữu tỉ dương. Vì thế ta chỉ việc so sánh những số hữu tỉ âm với nhau và các số hữu tỉ dương cùng với nhau.

+ So sánh những số hữu tỉ âm trong dãy:

*

Ta có:

*

Vì 24 > 0, -40 Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): dựa vào tính hóa học “Nếu x

*

Lời giải:

a) Ta có:

*
Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Áp dụng tính chất các phép tính nhằm tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))