Lý thuyết Toán 10 quý hiếm lượng giác của một cung là trong những kiến thức quan trọng đặc biệt mà các em yêu cầu nắm vững. Vì đó, việc nắm vững những nội dung liên quan đến chủ đề này như định nghĩa, hệ quả, bí quyết cơ bản,… và các dạng bài bác tập cơ bản là cực kì quan trọng. Các em hãy thuộc Team magdalenarybarikova.com Education tra cứu hiểu chi tiết về kiến thức này Toán 10 giá trị lượng giác của một cung qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giá trị lượng giác của một cung


*

eginaligned&ullet sinα=overlineOQ=y_0\&ullet cosα=overlineOP=x_0\&ullet tanα = fracsinαcosα (cosα ≠ 0)\&ullet cotα = fraccosαsinα (sinα ≠ 0)endaligned
Định nghĩa: các giá trị sinα, cosα, tanα với cotα là các giá trị lượng giác của một cung. Các em rất có thể gọi trục tung là trục sin, trục hoành là trục cosin.

Ví dụ: Tính cos (-240o)

Hướng dẫn:

Để tính giá tốt trị lượng giác của cung AM có số đo α bất kỳ, những em tiến hành tiến hành theo quá trình sau:

Biểu diễn cung AM trê tuyến phố tròn lượng giác trung tâm O.Xác định tọa độ điểm M, từ kia suy ra những giá trị lượng giác bắt buộc tìm.

Xem thêm: Nhớ Ca Sĩ Phi Nhung Là Con Lai Nước Nào, Sự Nghiệp Và Cuộc Đời Của Ca Sĩ Phi Nhung


*

eginaligned& extTa có: -240^circ = 120^circ - 360^circ \& extSuy ra: cos(-240^circ)=cos120^circ=-frac12endaligned

*

eginaligned&small ext1. Với sinα với cosα luôn xác định với phần lớn giá trị α ∈ R, ta có:\&small ull sin (α+ 2kπ) = sinα (⩝k ∈ Z)\&small ull cos (α+ 2kπ) = cosα (⩝k ∈ Z)\&small2. -1

Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

Một số giá trị lượng giác của các cung đặc biệt để thể hiện thông qua bảng sau:


*

*

eginaligned&ull sin (-α) = -sinα\&ull cos (-α) = cosα\&ull chảy (-α) = -tanα\&ullcot (-α) = -cotαendaligned

eginaligned&ull sin (pi-α) = sinα\&ull cos (pi-α) = -cosα\&ull tung (pi-α) = -tanα\&ull cot (pi-α) = -cotαendaligned

eginaligned&ull sin left(fracpi2-α ight) = cosα\&ull cos left(fracpi2-α ight) = sinα\&ull chảy left(fracpi2-α ight) = cotα\&ull cot left(fracpi2-α ight) = tanαendaligned

eginaligned&ull sin (α+pi) = -sinα\&ull cos(α+pi) = -cosα\&ull tan(α+pi)= tanα\&ull cot (α+pi) = cotαendaligned
Chú ý: Để hoàn toàn có thể ghi nhớ những công thức trên một bí quyết dễ dàng, những em có thể học thuộc bí mật sau “cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn yếu pi”.


eginaligned&ull sin^2α + cos^2α = 1\&ull tanα.cotα = 1\&ull 1 + tan^2α = frac1cos^2α\&ull 1 + cot^2α = frac1sin^2αendaligned
eginaligned&small extTanα được màn biểu diễn trong mặt đường tròn lượng giác vị độ dài đại số của vectơ overrightarrowAT ext trên trục t’At. \&small extTrục t’At được call là trục tan.endaligned
eginaligned&small extCotα được trình diễn trong mặt đường tròn lượng giác trung khu O vì độ lâu năm đại số của vectơ overrightarrowBS ext trên trục s’Bs.\&small extTrục s’Bs được call là trục cot.\endaligned

eginaligned& extTa có: sin^2α + cos^2α = 1\&cos^2α = 1 - sin^2α = 1 - left(fracsqrt32 ight)^2 = frac14\& extVì 0 0 ⟹ cosα = frac12endaligned