Fe + Cl2 → FeCl3 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là phương trình bội phản ứng thân sắt với khí clo để tạo ra FeCl3. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp các bạn biết thành phầm tạo ra thành phầm sau làm phản ứng tương tự như cân bởi một cách thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Fe cộng cl2


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí tiến thưởng lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách triển khai phản ứng sắt ra FeCl3

Cho dây sắt quấn hình xoắn ốc (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện nay tượng nhận biết phản ứng Fe chức năng Cl2

Sắt cháy trí tuệ sáng tạo thành sương màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă bội nghịch ứng với khí clo chế tác thành sắt (III) clorua

5. Tính chất hóa học tập của Fe 

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu lại huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản ứng được với tương đối nhiều phi kim.

b. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tính năng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo công dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là các thành phần hỗn hợp gồm các chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 gồm phản ứng cùng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Nó là hỗn hợp của dung dịch gồm Cl2, axit HCl cùng HClO tất cả màu kim cương lục nhạt cùng mùi khôn cùng hắc

Trong nước Clo gồm chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha chế clo bởi cách

A. Năng lượng điện phân nóng chảy NaCl.

B. Mang lại dung dịch HCl đặc công dụng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

D. Mang lại F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha trộn Cl2 trong phòng phân tách là mang lại HCl tác dụng với những chất tất cả tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: chất dùng để triển khai khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.


Đáp án A: hỗn hợp H2SO4 đậm sệt được dùng để làm khô khí Cl2 độ ẩm .

Câu 4: Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không gian là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. Tạo các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: chất nào tiếp sau đây phản ứng cùng với Fe chế tạo ra thành hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Sắt + Cl2

*
FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Sắt + HCl → FeCl2


Câu 6: đến m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, ở đktc). Quý hiếm của m và V lần lượt là:

A. 10,8 với 4,48.

B. 10,8 với 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 với 2,24.


Đáp án D

Sau phản bội ứng thu được các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại nên fe còn dư, bội phản ứng chế tạo ra muối Fe2+

Số mol những chất gồm trong bài là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản bội ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy những chất cùng dung dịch nào sau đây khi đem dư rất có thể oxi hoá sắt thành sắt (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D

Câu 9: mang đến 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 làm phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) với dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan buổi tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi các thành phần hỗn hợp gồm bao gồm x mol Fe với y mol O

Ta tất cả 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO = 0,06 mol

Qúa trình mang đến e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình dấn e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định luật bảo toàn electron thì: ne mang đến = ne nhận phải 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe tất cả nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X gồm hai muối và chất rắn Y có hai kim loại. Hai muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y lần lượt là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 cùng Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Ag


Đáp án D

2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag => AgNO3 nên hết

2 muối có Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Phương trình phản ứng theo đồ vật tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta một tài liệu rất bổ ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, chuyên đề thứ Lí 8, kim chỉ nan Sinh học tập 8, Giải bài bác tập hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Khối B Làm Nghề Gì Dễ Xin Việc, Tìm Hiểu HọcĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản bội ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nội dung via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Đề tìm hiểu thêm 2022 môn giờ Pháp (Đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 môn giờ Pháp)


13 phút trước
*

Đề xem thêm 2022 môn Ngữ Văn (Đề xem thêm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 môn Ngữ Văn)


56 phút trước
*

Đề tham khảo 2022 môn Toán (Đề xem thêm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 môn Toán)


2 tiếng trước
*

Đề tìm hiểu thêm 2022 môn hóa học (Đề tìm hiểu thêm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 môn Hóa học)


2 giờ đồng hồ trước
*

Đề xem thêm 2022 môn Địa lí (Đề tham khảo thi tốt nghiệp thpt 2022 môn Địa lí)


2 giờ đồng hồ trước

Phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 lần 1 của Đại học tổ quốc TPHCM


2 giờ đồng hồ trước
*

Phổ điểm thi reviews năng lực năm 2022 dịp 2 của Đại học đất nước TPHCM


2 giờ đồng hồ trước
*

Đề tìm hiểu thêm 2022 môn giờ đồng hồ Anh (Đề tham khảo thi tốt nghiệp thpt 2022 môn tiếng Anh)


2 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.511)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
>
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!