Khi đến metylamin với anilin lần lượt tác dụng với HBr cùng dung dịch FeCl2 đã thu được công dụng nào dưới đây ?
Bạn đang xem: Etylamin anilin và metylamin lần lượt là

Metylamin công dụng được đối với tất cả HBr cùng FeCl2

Phương trình bội nghịch ứng :

CH3NH2 + HBr → CH3NH3Br

2CH3NH2 + FeCl2 +2H2O $xrightarrow$ Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl

Anilin chỉ tác dụng với HBr, không tác dụng với FeCl2

C6­H5NH2  + HBr → C6H5NH3Br


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin với anilin lần lượt tác dụng với HBr cùng dung dịch FeCl2 đã thu được công dụng nào dưới đây ?


Bốn ống thử đựng những hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự tách lớp những chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho tới dư theo thứ tự vào từng ống nghiệm đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi lếu láo hợp các amin và một trong những tạp chất khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl nhận được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin đã phản ứng là


Amin bậc nhất, solo chức X chức năng vừa đầy đủ với lượng HCl có trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C ko phân nhánh) bởi axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin tất cả công thức là


Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai amin đối chọi chức, có số mol bằng nhau, phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối chọi chức bậc 1 X chức năng với hỗn hợp HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên 23,52 lít khí O2 (đktc). X rất có thể là


Hỗn thích hợp X có AlCl3 với CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin tới dư vào trong dung dịch A chiếm được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang lại từ từ hỗn hợp NaOH tới dư vào dung dịch A nhận được 9,8 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của AlCl3 với CuCl2 trong dung dịch A lần lượt là


Để phản bội ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam lếu hợp bao gồm metylamin và etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tính năng với dung dịch NaOH đầy đủ đung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn nhận được m gam các thành phần hỗn hợp Y gồm 2 muối bột D với E (MD E) và 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z có 2 amin no đối chọi chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối đối với H2 bởi 18,3. Khối lượng của muối E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin 1-1 chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam tất cả hổn hợp Y tất cả hai amin đối kháng chức, no, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl nhận được 8,85 gam muối. Biết trong lếu láo hợp, số mol nhị amin bằng nhau. Cách làm phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn cùng với số mol bởi nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho 20 gam láo hợp gồm 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giả dụ 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng ngày một nhiều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X đựng (C,H,N). Biết % trọng lượng N vào X là 45,16%. Khi rước X công dụng với HCl chỉ tạo muối gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi mang lại 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì cân nặng của muối hạt phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đối kháng chức, bậc I chức năng với hỗn hợp AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin đối kháng chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, chiếm được dung dịch cất 47,52 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là
Xem thêm: Soạn Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Soạn Văn 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

Hỗn thích hợp E gồm cha amin no, đối chọi chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bằng O2, chiếm được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để tác dụng với m gam E yêu cầu vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X có metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O và N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên công dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được lượng muối là