Trong quy trình tổng vừa lòng ARN, enzim ARN pôlimeraza là enzim phụ trách chính. Enzim này tiến hành xúc tác bóc tách hai mạch của gen đồng thời xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa những nuclêôtit của môi trường nội bào với những nuclêôtit trên mạch khuôn để tạo nên thành mạch ARN mới.

Bạn đang xem: Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp arn là


Cà độc dược bao gồm 2n = 24 NST. Một thể đột biến, trong số ấy ở cặp NST số 2 có 1 chiếc bị mất đoạn, làm việc cặp NST số 3 có một chiếc bị lập đoạn, sinh sống cặp NST số 4 gồm một mẫu bị hòn đảo đoạn, ngơi nghỉ NST số 6 bao gồm một loại bị chuyển đoạn, những cặp nhiễm sắc thể không giống bình thường. Khi giảm phân nếu những cặp NST phân li bình thường thì trong những các phát biểu sau, có bao nhiêu tuyên bố đúng?

I. Trong những các các loại giao tử được chế tạo ra, giao tử không mang bất chợt biến gồm tỉ lệ 1/16

II. Trong số các nhiều loại giao tử được tạo ra, giao tử mang chợt biến chỉ chiếm tỉ lệ 87,5%.

III. Giao tử chỉ mang chợt biến ngơi nghỉ NST số 3 chiếm phần tỉ lệ 6,25%

IV. Giao tử có hai NST bỗng nhiên biến chiếm phần tỉ lệ 37,5%.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 3:


Khi nói tới thể dị nhiều bội, có bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. Lai xa kèm nhiều bội hóa rất có thể tạo ra thể dị đa bội gồm kiểu gene đồng phù hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật bao gồm hoa, thể dị đa bội luôn luôn tạo quả không hạt.

III. Từ bỏ thể dị đa bội có thể hình thành buộc phải loài mới.

IV. Thể dị nhiều bội có thể được tạo ra ra bằng phương pháp áp dụng kĩ thuật dung đúng theo tế bào nai lưng kết hợp với nuôi cấy tế bào.


A. 2


B. 4


C. 1


D. 3


Câu 4:


Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của opêron Lac ngơi nghỉ E.coli


A. gen điều hoà


B. đội gen cấu trúc


C. Vùng vận hành (O)


D. Vùng khởi động (P)


Câu 5:


Trong những đạng chợt biến gen bên dưới đây, dạng nào có công dụng gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhất?


A. sửa chữa thay thế một cặp nuclêôtit ở phần ở giữa của vùng với mã hoá của gen


B. thêm một cặp nuclêôtit ở trong phần cuối của vùng với mã hoá của gen


C. Mất một cặp nuclêôtit tại đoạn đầu của vùng sở hữu mã hoá của gen


D. Đảo bố cặp nuclêôtit thuộc và một bộ cha mã hoá của gen


Câu 6:


Hình vẽ tiếp sau đây mô tả nhì tế bào sinh sống hai cơ thể luỡng bội đang phân bào

*
*

Biết rằng không xẩy ra đột biến, các chữ mẫu A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho những NST. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

I. Tế bào 1 sẽ ở kì sau sút phân II, tế bào 2 sẽ ở kì sau của nguyên phân

II. Khi dứt quá trình phân bào ở nhì tế bào trên thì trường đoản cú tế bào 1 tạo ra hai tế bào đối chọi bội, trường đoản cú tế bào 2 tạo nên hai tế bào lưỡng bội

III. Tế bào một là tế bào sinh dưỡng, tế bào 2 là tế bào sinh dục.

IV. Cỗ NST của khung hình có tế bào 1 là 2n = 8, bộ NST của cơ thể có tế bào 2 là 2n = 4


A. 2


B. 1


C. 4


D. 3


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại magdalenarybarikova.com


*

links
thông tin magdalenarybarikova.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đĩa Xích Của Xe Đạp Có 50 Răng Đĩa Líp Có 20 Răng, Đĩa Líp Có 20 Răng


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com