Trong quá trình tổng hợp ARN, enzim ARN pôlimeraza là enzim chịu trách nhiệm chính. Enzim này thực hiện xúc tác tách hai mạch của gen đồng thời xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa các nuclêôtit của môi trường nội bào với các nuclêôtit trên mạch khuôn để tạo thành mạch ARN mới.

Bạn đang xem: Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp arn là


Cà độc dược có 2n = 24 NST. Một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 2 có 1 chiếc bị mất đoạn, ở cặp NST số 3 có một chiếc bị lập đoạn, ở cặp NST số 4 có một chiếc bị đảo đoạn, ở NST số 6 có một chiếc bị chuyển đoạn, các cặp nhiễm sắc thể khác bình thường. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang đột biến có tỉ lệ 1/16

II. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử mang đột biến chiếm tỉ lệ 87,5%.

III. Giao tử chỉ mang đột biến ở NST số 3 chiếm tỉ lệ 6,25%

IV. Giao tử mang hai NST đột biến chiếm tỉ lệ 37,5%.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 3:


Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.

III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào.


A. 2


B. 4


C. 1


D. 3


Câu 4:


Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của opêron Lac ở E.coli


A. Gen điều hoà


B. Nhóm gen cấu trúc


C. Vùng vận hành (O)


D. Vùng khởi động (P)


Câu 5:


Trong các đạng đột biến gen dưới đây, dạng nào có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất?


A. Thay thế một cặp nuclêôtit ở phần giữa của vùng mang mã hoá của gen


B. Thêm một cặp nuclêôtit ở phần cuối của vùng mang mã hoá của gen


C. Mất một cặp nuclêôtit ở phần đầu của vùng mang mã hoá của gen


D. Đảo ba cặp nuclêôtit thuộc cùng một bộ ba mã hoá của gen


Câu 6:


Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể luỡng bội đang phân bào

*
*

Biết rằng không xảy ra đột biến, các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các NST. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I. Tế bào 1 đang ở kì sau giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân

II. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào đơn bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào lưỡng bội

III. Tế bào 1 là tế bào sinh dưỡng, tế bào 2 là tế bào sinh dục.

IV. Bộ NST của cơ thể có tế bào 1 là 2n = 8, bộ NST của cơ thể có tế bào 2 là 2n = 4


A. 2


B. 1


C. 4


D. 3


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại magdalenarybarikova.com


*

Liên kết
Thông tin magdalenarybarikova.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đĩa Xích Của Xe Đạp Có 50 Răng Đĩa Líp Có 20 Răng, Đĩa Líp Có 20 Răng


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


magdalenarybarikova.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
magdalenarybarikova.com