Home/ Môn học/Hóa học/Phân biệt hiện tượng vật lý,hiện tượng hóa học. Phân tích và lý giải a) Hòa tan con đường vào nước ta đc nước con đường b) hài hòa vôi sống vào nước ta đc nước vôi tr


Bạn đang xem: Đường tan vào nước là tính chất gì

Phân biệt hiện tượng vật lý,hiện tượng hóa học. Lý giải a) Hòa tan đường vào nước ta đc nước con đường b) tổ hợp vôi sống vào nước ta được nước vôi tr


Phân biệt hiện tượng kỳ lạ vật lý,hiện tượng hóa học. Giải thícha) Hòa tan mặt đường vào nước ta đc nước đườngb) tổ hợp vôi sống vào nước ta được nước vôi trongc) Đốt sắt trong không khí ta được chất color nâud) Đồng ở nhiệt độ cao lạnh chảy để vào khuôn làm cho xoong, nồie) Dẫn khí cacbonic vào nước vôi trong, khí cacbonic làm cho dẫn đục nước vôi trong


*

a.Hòa tan con đường vào nước ta được nước mặt đường ⇒hiện tượng vật lí

⇒vì nó ko sản xuất thành chất mới, chỉ cần đun sôi đến nước cất cánh hơi hết có thể thu lại chất ban đầu

b. Kết hợp vôi sống vào nước ta đc nước vôi trong ⇒hiện tượng hóa học

⇒vì nó sinh ra hóa học mời khác chất lúc đầu :CaO+H2O→Ca(OH)2

c.Đốt sắt trong không khí ta đc chất gray clolor ⇒hiện tượng hóa học

⇒vì nó hiện ra chất bắt đầu khác chất thuở đầu :4Fe+3O2→2Fe3O4

d.Đồng ở ánh sáng cao nóng chảy nhằm vào khuôn có tác dụng xoong, nồi ⇒hiện tượng đồ lí

⇒vì nó chỉ đổi khác trạng thái , kich thước , khác chất ban đầu

e.Dẫn khí cacbonic vào nước vôi trong, khí cacbonic có tác dụng dẫn đục nước vôi trong ⇒hiện tượng hóa học

⇒vì nó xuất hiện chất new khác chất lúc đầu :CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O

…………………………………chúc bạn làm việc tốt……………………………….


*

quynhnghi
0
Reply

Đáp án:

a) Đây là hiện tượng kỳ lạ vật lí. Do khi hoà tan mặt đường vào nước, đường không bị chuyển đổi thành hóa học khác cơ mà chỉ thay đổi trạng thái

b) Đây là hiện tượng kỳ lạ háo học. Bởi vôi sống đã gửi thành nước vôi trong tan trong nước và mang ý nghĩa chất hoá học tập khác cùng với vôi sống ban đầu

c) Đây là hiện tượng kỳ lạ hoá học. Vị khi đốt sắt, fe bị oxi hoá đưa thành hóa học khác

d) Đây là hiện tượng kỳ lạ vật lí. Vị đồng bây giờ không bị đổi khác thành chất khác nhưng mà chỉ bị thay đổi trạng thái tự rắn thành lỏng rồi thành rắn vẫn có các tính chất hoá học tập của đồng

e) Đây là hiện tượng hoá học. Do bao gồm phản ứng thân 2 chất Co2 và nước vôi trong chế tạo thành hóa học khác là CaCo3

*Chúc bạn học tốt!!!!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Genesis
*

About Genesis


Xem thêm: Đại Học Kinh Tế Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại Học Kinh Tế

Đặt Câu Hỏi