- trong một con đường tròn, đường kính vuông góc với 1 dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: Đường kính vuông góc với dây cung

- trong một mặt đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc với dây ấy.


Ví dụ: đến đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ trải qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi ấy (DE ot AB) trên $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ giỏi $HA=HB$.

*

c. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung ương đến dây

- trong một đường tròn:

+ hai dây đều nhau thì bí quyết đều tâm.

+ nhì dây bí quyết đều trung ương thì bởi nhau.

- Trong nhị dây của một đường tròn:

+ Dây làm sao lớn hơn thế thì dây kia gần trung ương hơn.

+ Dây nào sát tâm hơn thì dây đó to hơn.


Ví dụ:Cho mặt đường tròn $(O)$ với hai dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán hay gặp


Dạng 1: Tính độ lâu năm đoạn thẳng và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các kiến thức sau:

+) quan hệ nam nữ vuông góc giữa đường kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với 1 dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Trong một con đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) cần sử dụng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Dạng 2: đối chiếu hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng các kiến thức sau:

- vào một con đường tròn:

+ hai dây cân nhau thì bí quyết đều tâm.

+ nhì dây phương pháp đều trọng điểm thì bởi nhau.

- Trong nhị dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn vậy thì dây đó gần trung tâm hơn.

Xem thêm: Tôi Yêu Hóa Học - Напишите Реакции,Условия Сверху

+ Dây nào ngay sát tâm hơn thế thì dây đó mập hơn,

- minh chứng hai tam giác bởi nhau, quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC ba
bài 1: Căn thức bậc nhị
bài xích 2: liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài 3: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn
bài bác 4: Rút gọn biểu thức cất căn
bài 5: Căn bậc bố
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: nói lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0)
bài xích 4: Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng
bài xích 5: hệ số góc của mặt đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế
bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài xích 5: Hệ phương trình hàng đầu hai chứa đựng tham số
bài bác 6: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhì một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc nhì một ẩn và cách làm nghiệm
bài xích 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài xích 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhì
bài 6: Sự tương giao giữa đường thẳng với parabol
bài xích 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài bác 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một số trong những hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài 3: một số trong những hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tế tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Sự khẳng định của con đường tròn-Tính hóa học đối xứng của đường tròn
bài 2: Đường kính cùng dây của con đường tròn
bài xích 3: lốt hiệu phân biệt tiếp tuyến đường của mặt đường tròn
bài xích 4: Vị trí kha khá giữa đường thẳng và con đường tròn
bài xích 5: tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
bài xích 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc sinh hoạt tâm-Số đo cung
bài 2: liên hệ giữa cung cùng dây
bài bác 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo bởi vì tiếp con đường và dây cung
bài xích 5: Góc tất cả đỉnh bên phía trong đường tròn, góc có đỉnh bên phía ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung cất góc
bài 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài xích 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài xích 10: diện tích hình tròn, diện tích quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình tròn trụ
bài bác 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh cùng thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt ước và thể tích hình mong
bài 4: Ôn tập chương 8
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.