Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng căn bệnh phiền não vè thân và chổ chính giữa của bọn chúng sinh, cứu vớt độ bọn chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh vì vậy nên tia nắng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh như giữ ly vô hổ ngươi hiển hiện trên thân của Ngài.

Bạn đang xem: Duoc su luu ly quang nhu lai ban nguyen cong duc kinh


Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, người tình Tát ứng thân thị hiện thành lập vì lòng thương cứu độ bọn chúng sinh chìm đắm trong biển lớn khổ sinh tử. Do chúng sinh vô lượng vô biên buộc phải chư Phật cũng thị hiện nay vô số, phụ thuộc vào nghiệp lực, căn tánh của chúng sinh mà những Ngài kiến thiết quốc độ với lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sinh thoát ra khỏi phiền óc khổ đau, có đời sống an nhàn tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong không ít chư Phật gồm quốc độ với hạnh nguyện riêng rẽ của mình.

Dược Sư Như Lai giờ Phạm call là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai, tín đồ ta thường call là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách quả đât Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật thương hiệu là Tịnh giữ Ly, tên của Đức Phật kia là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai”.

ĐỌC khiếp DƯỢC SƯ

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, nhân tình Tát ứng thân thị hiện thành lập vì lòng thương cứu giúp độ chúng sinh say sưa trong đại dương khổ sinh tử.


Vì sao có tên gọi là Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai? Theo kinh Dược Sư Như Lai bạn dạng Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành người tình tát đạo phân phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho cái đó sinh, khiến cho họ vừa đủ căn lành và hướng đến giải thoát nên lúc thành Phật, Ngài trụ ở nhân loại Tịnh lưu lại ly, chỉnh tề như thế giới Cực lạc, cùng với 2 vị Đại nhân tình tát là Nhật Quang vươn lên là Chiếu và Nguyệt Quang phát triển thành Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh dịch phiền não vè thân và trọng điểm của chúng sinh, cứu giúp độ bọn chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau. Bởi vì Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu lại ly vô hổ thẹn hiển hiện nay trên thân của Ngài, cùng quốc độ của Ngài cũng như vậy nên người ta gọi là Dược Sư giữ Ly Quang.

Cũng như các Đức Phật vào mười phương, Đức Dược Sư có rất đầy đủ thập hiệu Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến chuyển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

1. Nguyện lúc Ta thành đạo Bồ-đề, thân khá đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang đãng sáng mọi vô lượng cầm giới, khiến các chúng sinh cũng rất được như Ta.


2. Nguyện lúc Ta thành Phật, trong bên cạnh sáng chói hơn tia nắng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến cho các chúng sinh ở vị trí tối tăm phần lớn nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện lúc Ta thành Phật, tương đối đầy đủ vô lượng phương tiện đi lại trí tuệ, tạo nên chúng sinh tương đối đầy đủ các món lâu dụng vị trí thân tâm.

4. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, sản phẩm Nhị quá thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo cạnh bên pháp của Ta nhưng mà tu hành, thì phần nhiều được hoàn hảo, mặc dù có phạm giới mà tìm đến tên Ta thì cũng đổi thay thanh tịnh giới khỏi buộc phải sa vào ác đạo.

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu bọn chúng sinh nào có thân thể yếu yếu tốt xấu sa, mù điếc tuyệt câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm thương hiệu Ta thì được khỏi bệnh, lại được giỏi đẹp khôn ngoan

Đức Dược Sư có không thiếu thốn thập hiệu Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến hóa Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh ko bà con thân thuộc, nghèo thiếu tí hon đau, không người nào giúp đỡ, nhưng nghe được thương hiệu Ta thì thân vai trung phong yên lành quyến thuộc trợ giúp cho, đến bệnh đạo Bồ-đề.

8. Nguyện lúc Ta thành Phật, những nữ nhân thường hay bị khinh dể rẻ kém, nếu nghe được tên Ta thì vứt thân đàn bà nhân, thành tướng tá trượng phu cho tới chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh bay vòng ma đạo ác kiến, về khu vực chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau bệnh đạo Bồ-đề.


10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu bọn chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào lao tù tối, cắt bổ v.v. Nhưng nghe thương hiệu Ta thì những thoát khỏi.

11. Nguyện lúc Ta thành Phật, các chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà chế tác nghiệp dữ, giả dụ nghe thương hiệu Ta, chăm niệm thọ trì, thì Ta trước hết cung cấp cho món nạp năng lượng được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, phần lớn chúng sinh nghèo không tồn tại áo mặc, muỗi mòng chích đốt, lạnh lạnh, đêm ngày khổ sở, ví như nghe thương hiệu Ta chăm niệm thọ trì, thì Ta theo tâm hy vọng cầu ấy khiến cho được đầy đủ y phục hoa hương.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng dịch phiền não vè thân và vai trung phong của bọn chúng sinh, cứu vớt độ chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau.

Trì tụng cùng thờ thờ Dược Sư lưu Ly quang quẻ Vương Phật

Về cần lao trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, tuy nhiên Ngài có không ít danh hiệu tuy thế trì niệm hồng danh thường xuyên là Nam tế bào Dược Sư giữ Ly quang quẻ Phật hay Nam mô Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật. Theo sách Dược Sư tởm sám (HT.Trí quang dịch), phần Niệm Phật ghi rõ niệm Nam tế bào Dược Sư lưu giữ Ly quang Phật. các hành mang tu tập pháp môn Tịnh độ, niệm thương hiệu Phật A Di Đà, phải khá đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh với niệm cho nhất tâm. Cũng vậy, khi tu tập pháp môn Dược Sư, hành trả niệm thương hiệu Phật Dược Sư cũng phải không hề thiếu Tín-Nguyện-Hạnh. Có thể niệm thầm, niệm ra tiếng, lần tràng phân tử v.v… và niệm cho tới nhất tâm giống như các cách thức niệm Phật A Di Đà.

Xem thêm: Câu 12: Đột Biến Lệch Bội Là Sự Biến Đổi Số Lượng Nhiễm Sắc Thể Liên Quan Tới :

Vì Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh vậy nên nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu lại ly vô xấu hổ hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu giữ Ly Quang.