Dùng một nguồn điện nhằm thắp sáng sủa lần lượt nhì bóng đèn gồm điện trở (R_1 = 2Omega ) và (R_2 = 8Omega ), lúc đó năng suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của điện áp nguồn là:


+ áp dụng biểu thức định cách thức Ôm mang lại toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ sử dụng biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


Công suất tiêu hao mạch bên cạnh là: (P = I^2R), cường độ dòng điện trong mạch là (I = dfracER + r)

Suy ra: (P = I^2R = dfracE^2left( R + r ight)^2R)

+ khi (R = R_1) ta bao gồm (P_1 = left( dfracER_1 + r ight)^2R_1)

+ lúc (R = R_2) ta gồm (P_2 = left( dfracER_2 + r ight)^2R_2)

Theo bài xích ra:

$eginarraylP_1 = P_2 leftrightarrow dfracE^2left( R_1 + r ight)^2R_1 = dfracE^2left( R_2 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( R_2 + r ight)^2R_1 = left( R_1 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( 8 + r ight)^2.2 = left( 2 + r ight)^2.8\ leftrightarrow r = 4Omega endarray$


Đáp án cần chọn là: c


...

Bạn đang xem: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt


Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương 2: mẫu điện không đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Phát biểu nào sau đấy là không đúng?


Điện tích của electron là ( - m 1,6.10^ - 19left( C ight)), năng lượng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong (30 m left( s ight)) là (15 m left( C ight)) . Số êlectron chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:


Đồ thị biểu đạt định pháp luật Ôm là:

*


Suất điện hễ của mối cung cấp điện đặc thù cho:


Đoạn mạch có điện trở (R_1 = 100Omega ) mắc thông liền với điện trở (R_2 = 300Omega ), điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch có điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc nối liền với điện trở (R_2 = 200Omega ) , hiệu điên vắt giữa nhị đầu đoạn mạch là (12 m left( V ight)). Hiệu điện gắng giữa nhị đầu năng lượng điện trở (R_1) là:


Đoạn mạch có điện trở bố điện trở (R_1 = 25Omega ) với (R_2 = R_3 = 50Omega ) mắc tuy nhiên song cùng với nhau, năng lượng điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc nối tiếp với năng lượng điện trở (R_2 = 200Omega ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện cố kỉnh (U) khi đó hiệu điên cầm giữa nhị đầu năng lượng điện trở (R_1) là (6 m left( V ight)). Hiệu điện rứa giữa nhì đầu đoạn mạch là:


Công của nguồn điện áp được xác minh theo công thức:


Công của chiếc điện có đơn vị chức năng là:


Hai bóng đèn $Đ_1left( 220V-25W ight)$ , $Đ_2left( 220V-100W ight)$ khi sáng thông thường thì:


Hai đèn điện có hiệu suất định mức bằng nhau, hiệu điện cụ định nấc của bọn chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) cùng (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số điện trở của chúng là:


Để bóng đèn loại (120V - 60W)sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện cố gắng là $220V$, tín đồ ta đề nghị mắc tiếp nối với đèn điện một điện trở có giá trị:


Biểu thức định nguyên lý Ôm cho toàn mạch vào trường vừa lòng mạch ngoài chứa sản phẩm thu là:


Một mối cung cấp điện tất cả điện trở trong (0,1Omega ) được mắc với năng lượng điện trở (4,8Omega ) thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện ráng giữa hai cực của điện áp nguồn là (12V). Suất điện động của nguồn tích điện là:


Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một trở nên trở bao gồm thể biến đổi từ (0) đến vô cực. Khi giá trị của đổi thay trở không nhỏ thì hiệu điện cầm cố giữa hai rất của điện áp nguồn là (4,5left( V ight)). Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của phát triển thành trở đến lúc cường độ mẫu điện trong mạch là (2A) thì hiệu điện vậy giữa hai rất của điện áp nguồn là (4left( V ight)). Suất điện cồn và điện trở vào của nguồn điện áp là:


Một nguồn điện bao gồm suất điện đụng (E = 6left( V ight)), năng lượng điện trở trong (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài gồm điện trở (R). Để hiệu suất tiêu thụ sinh hoạt mạch bên cạnh là (4W) thì năng lượng điện trở (R) phải có giá trị:


Dùng một mối cung cấp điện để thắp sáng sủa lần lượt nhì bóng đèn tất cả điện trở (R_1 = 2Omega ) cùng (R_2 = 8Omega ), khi đó công suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:


Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện áp (E_1,r_1) với (E_2,r_2) mắc tiếp nối với nhau, mạch ko kể chỉ có điện trở (R). Biểu thức cường độ mẫu điện vào mạch là:


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện gắng giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ mẫu điện trong mạch có chiều và độ to là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin bao gồm suất điện rượu cồn (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch kế bên (R = 3,5Omega ). Cường độ chiếc điện ngơi nghỉ mạch kế bên là:


Một ấm điện tất cả hai dây dẫn (R_1) với (R_2) nhằm đun nước. Nếu cần sử dụng dây (R_1) thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian (t_1 = 10) (phút). Còn nếu cần sử dụng dây (R_2) thì nước vẫn sôi sau thời hạn (t_2 = 40) (phút). Nếu sử dụng cả hai dây mắc tuy vậy song thì nước đang sôi sau thời hạn là bao nhiêu?


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ phiên bản tụ năng lượng điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Cho mạch điện như hình vẽ: $E_1 = m 12V$, $E_2 = m 9V$, $E_3 = m 3V$, $r_1 = m r_2 = m r_3 = 1Omega $ . Những điện trở $R_1 = R_2 = R_3 = 2Omega $. Hiệu điện rứa $U_AB$ có mức giá trị:

*


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$e_1 = m 6V, m e_2 = m 18V$ , $r_1 = m r_2 = m 2Omega $; $R_0 = m 4Omega $. Đèn ghi $6V m - m 6W$ . $R$ là vươn lên là trở.

Xem thêm: Tính Chất Ba Đường Trung Tuyến Của Tam Giác (Phần 1), Môn Toán Lớp 7

Khi $R = 6Omega $ đèn sáng gắng nào?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E = 24V, r = 0$. Các vôn kế như là nhau. Số chỉ những vôn kế $V_2$có giá trị là:


Để khẳng định điện trở vào r của một mối cung cấp điện, một học viên mắc mạch điện như hình (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, tác dụng đo được biểu thị bởi đồ vật thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình (H2). Điện trở của vôn kế khôn xiết lớn. Biết (R_0=2 ext0,3 !!Omega!! ext ). Giá trị của r được khẳng định bởi phân tách này là

*
H1

*


Sơ vật dụng một lắp thêm đo vạn năng được mô tả bằng hình vẽ với công tắc nguồn OB xoay được xung quanh trục O, có những điểm xúc tiếp 1, 2, 3, 4; các chốt M, N để nối cùng với mạch phải đo. Để đo cường độ mẫu điện, hiệu điện thế, điện trở ta đề xuất xoay công tắc OB đến các vị trí khớp ứng là:

*


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.