Học 247 mời các em tham khảo bài học Xem đồng hồđể hiểu và chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

2. Bài tập minh hoạ

3. Hỏi đáp về Xem đồng hồ


*

*

Cần phân biệt đâu là kim giờ, đâu là kim phút: Đối với đồng hồ có 2 kim làkim giờ và kim phút thì kim ngắn là kim giờ, kim dài là kim phút.Khi đọc thì đọc kim giờ trước, kim phút sau.Muốn biết kim phút đang chỉ bao nhiêu phútta tínhtừ số trở đi, kim quay qua mỗi số ta được5phút (vídụ kim chỉ số3 lấy 5×3=15phút)

Bài 1 trang 13: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

*

Hướng dẫn giải:

A: Đồng hồ chỉ4giờ5phút

B: Đồng hồ chỉ4giờ10phút

C: Đồng hồ chỉ4giờ25phút

D: Đồng hồ chỉ6giờ15phút

E: Đồng hồ chỉ7giờ30phút

G: Đồng hồ chỉ12giờ35phút hay1giờ kém25phút

Lưu ý:

Khi kim dài chưa vượt quá số6theo chiều thuận ta đọc theo giờ hơn

Khi kim dài vượt quá số6theo chiều thuận ta đọc theo giờ kém, khi đọc giờ kém ta tính số phút từ số12ngược chiều kim đồng hồ về số kim phút đang chỉ

Bài 2 trang 13: Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 7 giờ 5 phút; b) 6 giờ rưỡi; c) 11 giờ 50 phút.

Bạn đang xem: Đồng hồ chỉ 10 giờ

Hướng dẫn giải:

Quay kim ngắn chỉ vào số giờ.Quay kim dài chỉ vào số phút : Bắt đầu từ số 12 trở đi, mỗi số trên đồng hồ sẽ tương ứng với 5 phút.

*

a) Kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ số 1

b) Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 6

c) Kim ngắn chỉ gần tới số 12, kim dài chỉ số 10

Bài 3 trang 13: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

*

Hướng dẫn giải:

Đọc giờ trước, đọc phút sau.giờ và phút phân cách nhau bởi dấu ":"

Bài giải

Đồng hồ A chỉ5giờ20phút

Đồng hồ D chỉ14giờ5phút

Đồng hồ B chỉ9giờ15phút

Đồng hồ E chỉ17giờ30phút

Đồng hồ C chỉ12giờ35phút

Đồng hồ G chỉ21giờ55phút

Bài 4 trang 14: Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

*

Hướng dẫn giải:

Một ngày có24giờ nhưng trên đồng hồ kim chỉ có12số nên giờ buổi chiều trên đồng hồ kim vẫn sẽ giống giờ buổi sáng.Nhưng trên đồng hồ điện tử lại không như vậy, qua12giờ trưa đến chiều đồng hồ điện tử vẫn chạy tiếp là13giờ (tương ứng1giờ chiều),14giờ (tương ứng2giờ chiều), ...Muốn biết giờ buổi chiều trên đồng hồ điện tử tương ứng bao nhiêu giờ chiều trên đồng hồ kim ta lấy số giờ trên đồng hồ điện tử -12giờ = Số giờ buổi chiều trên đồng hồ kim.

Bài giải


Vào buổi chiều:

Đồng hồ A chỉ:16giờ -12giờ =4giờ

Đồng hồ C chỉ:16giờ 30 phút -12giờ =4giờ30phút

Đồng hồ E chỉ:13giờ25phút -12giờ =1giờ25phút

Vào buổi chiều, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là :

+ Đồng hồ A và đồng hồ B (chỉ cùng4giờ)

+ Đồng hồ C và đồng hồ G (chỉ cùng4giờ rưỡi)


+ Đồng hồ D và đồng hồ E (cùng chỉ1giờ25phút).
*

+ Đồng hồ B chỉ1giờ40phút hoặc2giờ kém20phút.

+ Đồng hồ C chỉ8giờ35phút hoặc9giờ kém25phút.

+ Đồng hồ D chỉ5giờ50phút hoặc66giờ kém10phút.

+ Đồng hồ E chỉ8giờ55phút hoặc9giờ kém5phút.

+ Đồng hồ G chỉ10giờ45phút hoặc11giờ kém15phút.

Bài 2 trang 15: Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ

a) 3 giờ 15 phút; b) 9 giờ kém 10 phút; c) 4 giờ kém 5 phút.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 9 Dang Chuyen Dong

Hướng dẫn giải:

*

a) Kim ngắn chỉ qua số 3, kim dài chỉ số 3

b) Kim ngắn chỉ gần đến số 9, kim dài chỉ số 10

c) Kim ngắn chỉ gần đến số 4, kim dài chỉ số 11

Lưu ý:Trong giờ kém, muốn biết kim phút đang chỉ số nào ta đếmtừ số12ngược chiều kim đồng hồ.