Dòng điện có nguồn năng lượng vì nó hoàn toàn có thể thực thi công và cung ứng nhiệt lượng. Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng .Ví dụ :+ Dòng điện qua nhà bếp điện làm bếp điện nóng lên ( cung ứng nhiệt lượng ) .+ Dòng điện qua quạt điện làm cánh quạt điện quay ( thực thi công ) .

Bạn đang xem: Đơn vị của công của dòng điện

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

– Điện năng là nguồn năng lượng của dòng điện. Điện năng hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác, trong đó có phần nguồn năng lượng có ích và có phần nguồn năng lượng vô ích .– Tỉ số giữa phần nguồn năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và hàng loạt điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng :

*

Trong đó :Ai : là nguồn năng lượng có íchAhp : là nguồn năng lượng hao phíAtp : là nguồn năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của dòng điện

Công của dòng điện là lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác .Công của dòng điện được đo bằng công của lực điện triển khai khi di dời có hướng những điện tích .– Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kilôoat giờ : 1 kW. h = 3600000J = 3600 kJ1kW. h = 3600000J = 3600 kJ .

3. Công thức tính công của dòng điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ

*

Hình 1: Đoạn mạch AB

Khi đặt một hiệu điện thế U vào đoạn mạch AB, những điện tích tự do có trong mạch sẽ chịu công dụng của lực điện. Sự chuyển dời có hướng của những điện tích này tạo thành dòng điện trong đoạn mạch và khi đó lực điện thực thi công. Nếu cường độ dòng điện là I thì sau một thời hạn t sẽ có điện lượng ( q = It ) chuyển dời trong đoạn mạch và khi đó lực điện triển khai một công là :( A = Uq = UIt )

Trong đó:A là công của dòng điện ( J )U hiệu điện thế giữa hai đầu dòng điện ( V )I là cường độ dòng điện ( A )t là thời giân điện lượng vận động và di chuyển trong đoạn mạch ( s )q : điện lượng vận động và di chuyển trong đoạn mạch ( C )công của dòng điện có đơn vị là : kWh ( ki lô oát, 1KW h = 3,6. 106 J )Công thức tính Công suấtP = U.IP. : Công suất ( W )U : HĐT ( V )I : CĐDĐ ( A )1W = 1V. A* Công thức tính công của dòng điện :A = P. t = U.I.t1KW h = 3,6. 106 J* Đo công của dòng điện :_ Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện_ Mỗi số đếm của công tơ điện cho ta biết lượng điện năng được sử dụng là 1KW hPhân biệt những đơn vị chỉ hiệu suất :

kVA:

k là viết tắt của kiloV là viết tắt của từ VoltA là viết tắt của AmpereTrong một mạng điện xoay chiều thì hiệu suất biểu kiến S là vecto tổng của hiệu suất thực P và hiệu suất phản kháng Q. .Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị đo hiệu suất của dòng điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ dòng điện tính theo Ampere .Trong mạch điện 1 chiều, VA tương tự với Watt. Tuy nhiên trong dòng điện xoay chiều, VA thường được dùng để tính hiệu suất biểu kiến còn Watt được dùng để tính hiệu suất thực .

Trên một mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến thường có độ lớn hơn so với công suất thực.

Xem thêm: Chất Điện Li Mạnh Có Độ Điện Li, Chất Điện Li MạnhkW:

K là viết tắt của kiloW là viết tắt của Watt đơn vị đo hiệu suất P. trong hệ đo lường và thống kê quốc tế. Đơn vị này được lấy theo tên của nhà khoa học James WattCông suất cho biết sự đổi khác nguồn năng lượng ΔE trong một khoảng chừng thời hạn Δt .