Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm là vấn đề quan trọng, học viên cần nuốm được giải pháp đổi những đơn vị đo cân nặng cùng các bài toán liên quan.

Bạn đang xem: Đổi đơn vị lớp 4


Hôm nay pgdtxhoangmai.edu.vn sẽ cung cấp các kỹ năng trọng tâm, dạng bài tập của toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng.Bạn đang xem: những dạng toán đổi đơn vị chức năng lớp 4Học sinh chú chuyên cần luyện bài tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng để biết vận dụng vào vào thực tế.

1. Phân biệt đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm*

*

*

Chú ý: Mỗi đơn vị đo cân nặng đều cấp 10 lần đối chọi vị nhỏ nhắn liền sau nó.

3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo trọng lượng và nhận xét rằng với hai đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau thì đơn vị lớn vội vàng 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào địa điểm trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cùng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo những đơn vị đo tương tự nhau, ta triển khai tương từ bỏ như những phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào kết quả.

Khi thực hiện phép tính gồm kèm theo các đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện nay tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một số như cách thông thường, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

3.2.2. Bài bác tập

Bài 1. Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính những giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh các đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta bắt buộc đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện so sánh bình thường.

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến . 4370kg


d) 512kg 700dag 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4300g 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến . 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ yêu ước đề bài

Thực hiện phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra cùng kết luận

3.4.2. Bài bác tập

Bài 1. Bình đi chợ cài đặt 1 bó rau nặng 1250 g, một bé cá nặng nề 4500g, 1 quả túng nặng 750g. Hỏi trọng lượng mà Bình phải đem lại là bao nhiêu?

Bài 2. trong mùa kiểm tra mức độ khỏe. An cân nặng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả ba bạn nặng từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài xích giải

Bài 1

Khối lượng nhưng Bình phải mang đến là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

4. Bài tập trường đoản cú luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào nơi trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vệt >,

a) 93hg 380dag

b) 573kg 5730hg

c) 3 tấn 150kg 3150hg

d) 67 tạ 50 yến 8395kg

Bài 4. Mẹ mua 5 trái dưa hấu, bao gồm 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng trĩu 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng từng nào kg?

Bài 5. Một bé cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng trĩu 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng từng nào ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g


Muốn học tốt toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần chuyên cần ôn luyện, nỗ lực chắc kiến thức trọng trọng tâm để ship hàng bậc học tập cao hơn. Thường xuyên theo dõi pgdtxhoangmai.edu.vn để cập nhật nhiều kiến thức hay nhé!


Toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm là vấn đề quan trọng, học sinh cần nuốm được biện pháp đổi những đơn vị đo trọng lượng cùng những bài toán liên quan.

Hôm nay pgdtxhoangmai.edu.vn sẽ cung cấp các kiến thức trọng tâm, dạng bài bác tập của toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.Bạn sẽ xem: các dạng toán đổi đơn vị lớp 4Học sinh chú chuyên cần luyện bài xích tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị đo khối lượng để biết áp dụng vào trong thực tế.

1. Nhận biết đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệmChú ý: Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều vội 10 lần solo vị bé liền sau nó.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng và thừa nhận xét rằng với hai đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn gấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi tiến hành phép tính cùng hoặc trừ các trọng lượng có kèm theo các đơn vị đo giống như nhau, ta tiến hành tương trường đoản cú như những phép tính với số trường đoản cú nhiên, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Khi thực hiện phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo khác nhau, trước hết ta nên đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc phân tách số đó với một trong những như giải pháp thông thường, sau đó thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính các giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g 43hg

b) 4357 kg ...5000 g


c) 4 tấn 3 tạ 7 yến . 4370kg

d) 512kg 700dag 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4300g 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến . 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán bao gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và xác định rõ yêu cầu đề bài

Thực hiện nay phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra với kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ thiết lập 1 bó rau nặng trĩu 1250 g, một con cá nặng nề 4500g, 1 quả bí nặng 750g. Hỏi khối lượng mà Bình phải đưa về là bao nhiêu?

Bài 2. trong đợt kiểm tra sức khỏe. An khối lượng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả bố bạn nặng từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài xích giải

Bài 1

Khối lượng mà lại Bình phải đem đến là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy cân nặng mà Bình có là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. Bài xích tập trường đoản cú luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào địa điểm trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg 380dag

b) 573kg 5730hg

c) 3 tấn 150kg 3150hg

d) 67 tạ 50 yến 8395kg

Bài 4. Bà bầu mua 5 trái dưa hấu, gồm 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 trái dưa nặng từng nào kg?

Bài 5. Một con cá trê nặng nề 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Có Đáp An Đề Thi Toán 2021

Điền vệt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng, học sinh cần chịu khó ôn luyện, cầm cố chắc kiến thức và kỹ năng trọng trung khu để giao hàng bậc học cao hơn. Tiếp tục theo dõi pgdtxhoangmai.edu.vn để update nhiều kỹ năng và kiến thức hay nhé!