toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Độ cường điệu của kính hiển vi với độ nhiều năm quang học δ = 12 (cm) là k 1 = 30. Tiêu cự của thị kính f 2 = 2cm cùng khoảng nhìn rõ ngắn duy nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi kia khi nhìn chừng sinh hoạt vô rất là:

A.Bạn đã xem: Độ cường điệu của kính hiển vi cùng với độ lâu năm quang học 75 (lần).

Bạn đang xem: Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học

B.180 (lần).

C. 450 (lần).

D.900 (lần).

Một bạn mắt không có tật quan giáp một vật qua một kính hiển vi quang học trong tinh thần mắt không điều tiết. Mắt fan đó bao gồm điểm rất cận giải pháp mắt 25 cm. Thị kính bao gồm tiêu cự 4 centimet và vật dụng ở giải pháp vật kính 13/12cm. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự thiết bị kính f 1 và độ nhiều năm quang học δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 c m v à δ = 12 c m .

B. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

C. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

D. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 13 c m .


*

Đáp án A

Quan cạnh bên kính hiển vi ngơi nghỉ trạng thái đôi mắt không điều tiết là ngắm chừng ở vô cực. → G = δ D f 1 f 2 = 75 = δ .0 , 25 f 1 .0 , 04 → δ = 12 f 1

Dựa trên các đáp án thì chỉ bao gồm đáp án A là đáp ứng nhu cầu được điều kiện trên.

Một người mắt không tồn tại tật quan gần kề một vật qua một kính hiển vi quang học tập trong tâm lý mắt không điều tiết. Mắt người đó có điểm rất cận phương pháp mắt 25 cm. Thị kính bao gồm tiêu cự 4 centimet và thiết bị ở giải pháp vật kính 13 12 cm. Lúc đó độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự thiết bị kính f 1 cùng độ dài quang học tập δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 centimet và δ = 12 cm.

B. f 1 = 0 , 5 cmvà δ = 12cm.

C. f 1 = 1 cmvà δ = 13cm.

Quan cạnh bên kính hiển vi sinh sống trạng thái đôi mắt không điều tiết là nhìn chừng sinh hoạt vô cực.

+ Dựa trên các đáp án thì chỉ tất cả đáp án A là đáp ứng được đk trên.

Đáp án A

Gọi f 1 , f 2 lần lượt là tiêu cự của trang bị kính cùng thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng chừng cực cận của fan quan sát, δ là độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng làm việc vô cực được xem theo công thức

A. G ∞ = f 2 . Đ δ . F 2

B. G ∞ = f 1 . F 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ . Đ f 1 . F 2

D. G ∞ = δ . F 1 Đ . F 2

Gọi f1, f2 thứu tự là tiêu cự của vật kính với thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng tầm cực cận của fan quan sát, δ là độ dài quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng nghỉ ngơi vô cực được xem theo công thức

A. G ∞ = f 2 Đ δ f 2

B. G ∞ = f 1 f 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ Đ f 1 f 2

D. G ∞ = f 1 . δ Đ . F 2

Vật kính của một kính hiển vi bao gồm tiêu cự f 1 = 1 c m , thị kính gồm tiêu cự f 2 = 4 c m . Độ nhiều năm quang học tập δ = 16 centimet . Người xem có mắt không tồn tại tật và tất cả khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm. Tính độ bội giác của hình ảnh trong những trường hợp người xem ngắm chừng sống vô cực và điểm cực cận. Coi mắt đặt liền kề kính.


*

+ quy trình tạo hình ảnh của kính hiển vi giống hệt như quá trình tạo ảnh qua hệ nhì thấu kính ghép đồng trục và được nắm tắt qua sơ đồ gia dụng sau:


*

* khi ngắm chừng hình ảnh A 2 B 2 làm việc điểm rất cận của mắt, ta có:


*

*

Vật kính của một kính hiển vi tất cả tiêu cự f1=1 cm, thị kính có tiêu cự f2=4cm. Độ dài quang học δ =16 cm. Người xem có mắt không tồn tại tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm. Tính độ bội giác của hình ảnh trong các trường hợp người xem ngắm chừng ở vô rất và điểm rất cận. Coi đôi mắt đặt sát kính

Vật kính với thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự là f 1 = 0,5 cm và f 2 = 25 mm, gồm độ lâu năm quang học là 17 cm. Người quan sát có tầm khoảng cực cận là trăng tròn cm. Độ bội giác của kính lúc ngắm chừng sinh hoạt vô cực làA.272.B.0,272.C.2,72.D.27,2

Một người rất có thể nhìn rõ những vật phương pháp mắt từ 15 cm mang đến 50 cm, để mắt tiếp giáp vào thị kính của kính hiển vi mà lại vật kính với thị kính tất cả tiêu cự theo lần lượt là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học tập của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác hoàn toàn có thể là

A. 131.

B.162.

C.155.

D.190.

Chọn C

+ Sơ đồ tạo nên ảnh:

A B ⎵ d 1 → O 1 A 1 B 1 ⎵ d 1 / d 2 ⎵ l = f 1 + δ + f 2 = trăng tròn , 5 → O 2 A 2 B 2 ⎵ d 2 / d M = O C C ; O C V ⎵ 0 → M a t V

+ Độ bội giác theo định nghĩa:

G = α α 0 = tung α chảy α 0 = A 2 B 2 d M A B O C C = k 1 k 2 O C C d M = − d 1 / d 2 / d 1 " d 2 O C C d M

⇒ G = d 1 / O C C d 1 d 2 = d 1 / − f 1 f 1 . O C C d 2 = l − d 2 − f 1 f 1 . O C C d 2 = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2

+ khi ngắm chừng sống điểm cực cận:

d M = O C C = 15 c m ⇒ d 2 / = − 15 c m

⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 60 19 ⇒ G C = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 160

+ lúc ngắm chừng ngơi nghỉ điểm rất viễn:

d M = O C V = 50 c m ⇒ d 2 / = − 50 c m ⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 100 27 ⇒ G V = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 132 ⇒ 132 ≤ G ≤ 160

Đúng 0
comment (0)

Một người rất có thể nhìn rõ các vật bí quyết mắt trường đoản cú 15 cm mang đến 50 cm, để mắt liền kề vào thị kính của kính hiển vi cơ mà vật kính và thị kính bao gồm tiêu cự theo thứ tự là 0,5 cm, 4 cm. Độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác rất có thể là

A. 131.

B. 162.

C.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án 2022 Có Đáp Án

155.