Độ âm điện của một nguyên tử là kỹ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành những liên kết hóa học. Độ âm điện của nguyên tử càng mập thì tính phi kim của nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm điện của nguyên tử càng nhỏ dại thì tính kim loại của nó càng mạnh. 

Câu hỏi: Hiệu độ âm điện của O2

Trả lời:

- Hiệu độ âm điện của O2 trường đoản cú 0 đến kỹ năng vận dụng để vấn đáp câu hỏi

1. Hiệu độ âm năng lượng điện và links cộng hóa trị ko cực

Trong những phân tử tạo nên thành bởi hai nguyên tử tất cả cùng một nguyên tố chất hóa học như hidro, oxi, clo…hiệu độ âm điện của các nguyên tử tham gia links bằng 0. Đó đó là liên kết cộng hóa trị thuần túy.

Bạn đang xem: Độ âm điện của oxi

Kí hiệu: Δx là hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố, Δx ≥ 0.

*
Hiệu độ âm điện của O2" width="727">

Ví dụ: Xét phân tử HCl có:

Δx = độ âm điện của Cl – độ âm điện của H = 3,16 – 2,2 = 0,96.

Quy ước: 0 ≤ Δx 2, O2, N2, Cl2, … tất cả Δx = 0. Đó là các liên kết cùng hóa trị thuần túy.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và liên kết cộng hóa trị tất cả cực

Liên kết cộng hóa trị gồm cực là links mà cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử tham gia liên kết, được chế tạo thành giữa những nguyên tử bao gồm hiệu âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

3. Hiệu độ âm điện và liên kết ion

Khi hiệu độ âm năng lượng điện giữa nhị nguyên tử gia nhập liên kết lớn hơn hoặc bằng 1,7, nguyên tử tất cả độ âm điện khủng (có năng lực hút electron mạnh) đủ tài năng nhận hoàn toàn electron của nguyên tử liên kết với nó để biến hóa ion âm. Nguyên tử mất electron sẽ đổi mới ion dương (sảy ra sự chế tạo thành link ion).

- link ion: Δx ≥ 1,7.

Ví dụ: phân tử NaCl bao gồm Δx = 3,16 – 0,93 = 2,23 là links ion.

=> Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử gia nhập liên kết rất có thể dự đoán được một liên kết hình thành ở trong loại link ion, links cộng hóa trị tất cả cực hoặc links cộng hóa trị không cực.

Lưu ý: Dùng hiệu độ âm điện nhằm phân loại link hóa học chỉ mang tính tương đối, có một số trường hợp ngoại lệ không phù hợp với thực nghiệm.

4. Một trong những bài tập về Hiệu độ âm điện

Bài 1: chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron phổ biến lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện nhỏ tuổi hơn.

B. Link cộng hóa trị có cực được chế tác thành thân 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được khiến cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử phệ thì phân tử phân rất yếu.

Đáp án B

Bài 2: Hãy cho biết thêm thế nào là liên kết cộng hóa trị ko cực? Cho ba thí dụ về links cộng hóa trị không cực.

Lời giải

- liên kết cộng hóa trị không rất là liên kết trong số ấy cặp electron chung nằm ở vị trí giữa khoảng cách hai nguyên tử.

- Ví dụ: link trong phân tử F2, O2 và N2­ là links cộng hóa trị ko cực.

Bài 3: Hãy viết công thức electron của phân tử , phân tử HF, phân tử . Hãy mang lại biết, trong những phân tử kia thì phân tử làm sao có link cộng hóa trị tất cả cực và không cực.

Lời giải

- Công thức electron phân tử:

*
Hiệu độ âm điện của O2 (ảnh 2)" width="170">
*
Hiệu độ âm điện của O2 (Ảnh 3)" width="121">
*
Hiệu độ âm năng lượng điện của O2 (ảnh 4)" width="133">

- trong các số ấy liên kết vào phân tử F2 và N2 là link cộng hóa trị không cực. Còn liên kết trong HF là link cộng hóa trị bao gồm cực.

Bài 4: Xét các phân tử sau đây: NaCl, Hãy cho thấy liên kết vào phân tử nào là link cộng hóa trị và liên kết trong phân tử làm sao là liên kết ion.

Lời giải

- link phân tử NaCl, MgCl2 là links ion.

- liên kết trong phân tử AlCl3 và HCl là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

Xem thêm: Chế Độ Balanced Và Power Saver Là Gì, Display Resolution

Bài 5: Xét phân tử tiếp sau đây HBr, O2, H2, NH3. Hãy cho biết liên kết vào phân tử nào gồm cực, liên kết phân tử nào không cực.