Đáp án chính xác nhất của Top lời giải cho câu hỏi trắc nghiệm: “Chọn định nghĩa đúng về chất khử?” cùng với những kiến thức mở rộng thú vị về Hóa học 10 là tài liệu ôn tập dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Định nghĩa đúng về phản ứng ôxi hóa khử

Trắc nghiệm: Chọn định nghĩa đúng về chất khử?

A. Chất khử là các ion cho electron.

B. Chất khử lá các nguyên tử cho electron.

C. Chất khử là các phân tử cho electron.

D. Chất khử là các nguyên tử, phân tử hay ion có khả năng nhường electron.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Chất khử là các nguyên tử, phân tử hay ion có khả năng nhường electron.

- Định nghĩa đúng về chất khử là các nguyên tử, phân tử hay ion có khả năng nhường electron.

Kiến thức tham khảo về chất khử.


1. Chất khử là gì?

- Chất khử là chất nhường electron hay được hiểu là chất cho điện từ trong chuỗi phản ứng oxi hóa khử. Chất khử là chất bị oxi hóa.

- Chất khử hay còn gọi là tác nhân khử có thể là một nguyên tố hóa học hoặc một hợp chất xảy ra trong các phản ứng oxi hóa khử. Khả năng của chất khử là khử một chất khác. Để phản ứng có thể xảy ra, nó trở thành một chất bị oxi hóa

*
Chọn định nghĩa đúng về chất khử?" width="691">Hóa chất khử mùi

2. Vai trò của chất khử

- Chất khử có vai trò quan trọng có khả năng ăn mòn điện hóa. Nó chính là biểu hiện của sự xuống cấp các kim loại do các hoạt động điện hóa diễn ra. Nó có vai trò quan trọng trong nhường các hạt electron.

3. Độ mạnh yếu của chất khử


- Một chất khử mạnh rất dễ dàng mất hay cho các điện tử. Hạt nhân của nguyên tử thu hút các điện tử quỹ đạo của nó. Đối với các nguyên tố mà nguyên tử của nó có bán kính nguyên tử tương đối lớn thì khoảng cách từ hạt nhân tới các điện tử là lớn hơn và lực thu hút của nó là yếu hơn, do vậy, các nguyên tố này có xu hướng thể hiện tính khử cao hơn.

- Ngoài ra, các nguyên tố có độ âm điện thấp, thì khả năng của nguyên tử hay phân tử của nó trong việc thu hút các điện tử liên kết là yếu hơn và năng lượng ion hóa tương đối thấp của chúng cũng là lý do để chúng là các tác nhân khử mạnh hơn.

*
Chọn định nghĩa đúng về chất khử? (ảnh 2)" width="655">

4. Chất oxy hóa là gì?

- Oxy hóa là một phản ứng hóa học xảy ra khi Oxy phản ứng với đơn chất hoặc hợp chất, tạo ra sự biến đổi về màu sắc, hoặc hình dạng. Oxy có ở đâu thì ở đó sẽ diễn ra quá trình Oxy hóa.

5. Sự khác biệt giữa chất khử và chất oxy hóa

Chất oxy hóa vs Chất khử

- Phản ứng oxi hóa và phản ứng khử liên kết với nhau. Trường hợp một chất bị oxi hóa thì chất khác bị khử. Do đó, những phản ứng này được gọi chung là phản ứng oxy hóa khử. Ban đầu, phản ứng oxy hóa được xác định là phản ứng trong đó khí oxy tham gia. Ở đó, oxy kết hợp với một phân tử khác để tạo ra một oxit. Trong phản ứng này, oxy trải qua quá trình khử và chất kia trải qua quá trình oxy hóa. Vì vậy, về cơ bản phản ứng oxy hóa là thêm oxy vào một chất khác. Ví dụ, trong phản ứng sau, hydro trải qua quá trình oxy hóa và do đó, nguyên tử oxy đã thêm vào nước tạo thành hydro.

2H2 + O2 -> 2H2O

- Một cách khác để mô tả quá trình oxy hóa là mất hydro. Một cách tiếp cận khác để mô tả quá trình oxy hóa là sự mất electron. Phương pháp này có thể được sử dụng để giải thích các phản ứng hóa học, trong đó chúng ta không thể thấy sự hình thành oxit hoặc mất hydro. Vì vậy, ngay cả khi không có oxy, chúng ta có thể giải thích quá trình oxy hóa bằng cách sử dụng phương pháp này.

Chất oxy hóa

- Theo các ví dụ trên, chất oxi hóa hay chất oxi hóa có thể được định nghĩa là tác nhân loại bỏ electron từ chất khác trong phản ứng oxi hóa khử. Vì nó loại bỏ các electron, nên chất khác sẽ có số oxi hóa cao hơn chất phản ứng. Chất oxi hóa sau đó trải qua quá trình khử. Ví dụ trong phản ứng sau, magiê đã chuyển thành ion magiê. Vì magiê đã mất hai điện tử nên nó đã trải qua quá trình oxy hóa và khí clo là chất oxy hóa.

Mg + Cl2 -> Mg2+ + 2Cl–

- Trong phản ứng trên giữa khí hiđro và khí oxi, oxi là chất oxi hóa. Oxy là chất oxy hóa tốt trong các phản ứng. Ngoài ra, hydrogen peroxide, axit sulfuric, axit nitric, halogen, hợp chất pemanganat và thuốc thử Tollen là một số chất oxy hóa phổ biến.

Chât khử

- Tính khử ngược lại với tính oxi hóa. Về sự vận chuyển oxy, trong các phản ứng khử oxy bị mất đi. Trong điều kiện chuyển hydro, phản ứng khử diễn ra khi thu được hydro. Ví dụ, trong ví dụ trên giữa metan và oxy, oxy đã giảm vì nó đã thu được hydro. Xét về sự truyền electron, sự khử là sự thu được electron. Vậy theo ví dụ trên, clo bị khử.

Xem thêm: Lý Thuyết Điều Kiện Xuất Hiện Dòng Điện Cảm Ứng Trong Cuộn Dây Dẫn Kín Là Gì?

- Chất khử là chất nhường electron cho chất khác trong phản ứng oxi hóa khử. Như vậy, chất kia trải qua quá trình khử và chất khử bị oxi hóa. Các chất khử mạnh có khả năng tặng electron một cách dễ dàng. Khi bán kính nguyên tử lớn, lực hút giữa hạt nhân và các electron hóa trị yếu đi; do đó các nguyên tử lớn hơn là chất khử tốt. Hơn nữa, chất khử tốt có độ âm điện thấp và năng lượng ion hóa nhỏ. Natri borohydrid, nhôm hydrua liti, axit fomic, axit ascorbic, hỗn hống natri và hỗn hống thủy ngân kẽm là một số chất khử phổ biến.