Tam thức bậc nhị (đối với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong các số ấy (a,b,c) là nhũng số mang lại trước cùng với (a e 0).

Bạn đang xem: Định lý dấu tam thức bậc 2

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được điện thoại tư vấn là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) và (Delta " = b"^2 - ac) theo trang bị tự được điện thoại tư vấn là biệt thức với biệt thức thu gọn của tam thức bậc nhị $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Lốt của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc nhì (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) tất cả biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Giải Toán 12 Bài 1 Toán 12 Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

- ví như (∆ 0, f(x)) có (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ


4.5 trên 103 phiếu

Bài tiếp theo
*


*
*
*
*
*
*
*
**
*


*


*
*


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.