14 bài tập trắc nghiệm: Định dụng cụ Ôm đến đoạn mạch chứa nguồn điện, lắp thêm thu chọn lọc, bao gồm đáp án

Với 14 bài bác tập trắc nghiệm: Định phép tắc Ôm đến đoạn mạch chứa nguồn điện, thiết bị thu lựa chọn lọc, tất cả đáp án đồ dùng Lí lớp 11 tổng hòa hợp 14 bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Định chính sách Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện, lắp thêm thu từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn thứ Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Định luật ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện

*

Câu 1. đến đoạn mạch điện bao gồm một nguồn tích điện ξ = 12V, r = 0,5Ω nối liền với một năng lượng điện trở R = 5,5Ω. Hiệu điện vắt hai đầu đoạn mạch AB là ̶ 6V. Cường độ loại điện chạy qua mạch là I bằng

*

A. 0,75A.B. 2A.

C. 1A. D. 0,5A.

Lời giải:

Chọn C.

Giả sử chiều loại điện trường đoản cú A mang đến B:

Ta có: UAB = -ξ + I(R + r)

*

Vậy cái điện có chiều trường đoản cú A mang lại B cùng IAB = 1A

Câu 2. Một nguồn điện bao gồm điện trở 1Ω được mắc nối tiếp với năng lượng điện trở 4Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là 12V. Cường độ chiếc điện cùng suất điện rượu cồn của nguồn trong mạch

A. I = 2,4A; ξ = 14,4V.B. I = 3A; ξ = 15V.

C. I = 2,6A; ξ = 12,7V.D. I = 2,9A; ξ = 14,2V.

Lời giải:

Chọn B.

Cường độ mẫu điện vào mạch là: I = 12/4 = 3(A)

Suất điện hễ của nguồn là: ξ = 3.(1 + 4) = 15(V)

Câu 3. Một nguồn điện áp được mắc với một biến hóa trở. Khi năng lượng điện trở của phát triển thành trở là 1,65Ω thì hiệu điện cầm ở rất của nguồn là 3,3V; còn khi điện trở của biến hóa trở là 3,5Ω thì hiệu điện nỗ lực ở hai rất của nguồn là 3,5V. Suất điện rượu cồn và điện trở trong của mối cung cấp là

A. ξ = 3,7V; r = 0,2Ω. B. ξ = 3,4V, r = 0,1Ω.

C. ξ = 6,8V, r = 1,95Ω. D. ξ = 6,8V, r = 1,95Ω.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có:

*

Áp dụng định luật Ôm với hai cực hiếm của phát triển thành trở, ta được hệ phương trình:

*

Giải nhị phương trình trên, ta tính được: ξ = 3,7V, r = 0,2Ω

Câu 4. Một cỗ acquy có suất điện động ξ = 16V được nạp điện với cường độ loại điện nạp là 5A và hiệu điện cố ở hai cực của acquy là 32V. Xác minh điện trở trong của cục acquy

A. 1,2Ω.B. 2,2Ω.

C. 3,2Ω.D. 4,2Ω.

Lời giải:

Chọn C.

Áp dụng định phương pháp Ôm đến đoạn mạch gồm máy thu, ta có: 32 - 16 = 5r

Suy ra: r = 3,2Ω

Câu 5. mang lại mạch điện như hình vẽ. Cho thấy thêm ξ1 = 2V, r1 = 0,1Ω, ξ2 = 1,5V, r2 = 0,1Ω, R = 0,2Ω. Tính hiệu điện chũm UAB giữa hai đầu năng lượng điện trở.

*

A. 1,4V.B. 1,8V.

C. 3,2V.D. 1,6V.

Lời giải:

Chọn A.

Áp dụng định luật pháp Ôm mang đến đoạn mạch AB, ta được:

UAB + ξ1 = I1.r1 suy ra 0,1.I1 = 2 - UAB (1)

UAB = I3 . Suy ra 0,2.I3 = UAB (2)

UAB - ξ2 = I2.r2. Suy ra 0,1I2 = UAB - 1,5 (3)

Lấy (1) + (2) được 0,1I1 + 0,2I3 = 2 (4)

Lấy (2) - (3) được -0,1I2 + 0,2I3 = 1,5 (5)

Tại nút A: I1 - I2 - I3 = 0 (6)

Giải hệ 3 phương trình (4), (5), (6) được I1 = 6A; I2 = -1A; I3 = 7A

Thay I3 = 7A vào (2) tính được UAB = 1,4V

Câu 6. Cường độ chiếc điện qua 1 máy thu điện

A. Không dựa vào suất phản diện của sản phẩm thu.

B. Không dựa vào vào điện trở của sản phẩm thu.

C. Tăng khi hiệu điện cố kỉnh giữa nhị cực của sản phẩm tăng.

D. Tăng lúc suất bội nghịch diện của sản phẩm tăng.

Lời giải:

Chọn C.

Trong lắp thêm thu: UAB - ξ = I.r suy ra I tắng lúc UAB tăng.

Câu 7. Mạch kín gồm một mối cung cấp điện cùng một biến trở R. Hiệu điện nỗ lực hai đầu mạch ngoài

A. Bớt khi R tăng. B. Tăng khi R tăng.

C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với R.D. Tỉ lệ nghịch với R.

Lời giải:

Chọn B.

Hiệu điện núm hai đầu R là:

*

⇒ khi R tăng thì U tăng, nhưng mà không tỉ lệ thành phần thuận với R.

*

Câu 8. Xét đoạn mạch như hình vẽ. Hiệu điện núm giữa hai điểm A với B có mức giá trị

*

A. UAB = ξ1 + ξ2 + I(r1 + r2 + R).

B. UAB = ξ1 ̶ ξ2 + I(r1 + r2 + R).

C. UAB = ξ1 ̶ ξ2 ̶ I(r1 + r2 + R).

D. UAB = ξ2 ̶ ξ1 + I(r1 + r2 + R).

Lời giải:

Chọn B.

Giả sử chiều loại điện từ bỏ A mang lại B: UAB = ξ1 - ξ2 + I(r1 + r2 + R)

Câu 9. Một cỗ acquy được nạp điện với cường độ mẫu điện nạp là 3A với hiệu điện cố đặt vào hai cực của cục acquy là 12V. Khẳng định điện trở vào của acquy biết suất làm phản điện của bộ acquy khi nạp điện bằng 6V.

A. 1Ω.B. 2Ω.

C. 3Ω.D. 4Ω.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: UAB = ξ + Ir

*

Câu 10. Một mạch điện kín gồm nhị nguồn điện trong các số đó cực dương của nguồn này được nối với cực dương của nguồn kia, hai điện trở ngoại trừ được mắc nối tiếp. Cho biết ξ1 = 18V, ξ2 = 3V, r1 = 1Ω = r2, R1 = 3Ω, R2 = 10Ω. Cường độ chiếc điện chạy vào mạch đo được là

A. 0,6A.B. 1A.

C. 1,2A.D. 2A.

Lời giải:

Chọn B.

Áp dụng định quy định Ôm mang đến toàn mạch:

*

Câu 11. Một mạch điện có suất năng lượng điện động của bộ nguồn là ξ = 30V. Mẫu điện chạy vào mạch không tính là I = 3A. Hiệu điện nỗ lực trên nhị cực của cục nguồn là U = 18V. Điện trở R của mạch ko kể và năng lượng điện trở trong của cục nguồn

A. R = 60Ω, r = 40Ω.B. R = 6,6Ω, r = 4Ω.

C. R = 6Ω, r = 4Ω. D. R = 0,6Ω, r = 0,4Ω.

Lời giải:

Chọn C.

*

Câu 12. Một mối cung cấp điện gồm điện trở trong 1Ω được mắc với năng lượng điện trở 5Ω thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện nỗ lực giữa hai cực của nguồn là 15V. Cường độ mẫu điện trong mạch cùng suất điện đụng của nguồn là

A. I = 3,5A, ξ = 15V.B. I = 3A, ξ = 18V.

C. I = 2,5A, ξ = 12,25V. D. I = 2,44A, ξ = 12,25V.

Lời giải:

Chọn B.

I = 15/5 = 3(A); ξ = 15 + 3.1 = 18V

Câu 13. đến đoạn mạch một chiều như hình vẽ, vào đó: ξ1 = 4 V; r1 = 1 Ω; R = 6 Ω; ξ2 = 5 V; r2 = 2 Ω. Tính cường độ dòng điện qua các nguồn điện.

*

A. I1 = 3,1A; I2 = 2,95 A.B. I1 = 2,44A; I2 = 3,62A.

C. I1 = 3,64A; I2 = 1,24A.D. I1 = 1,24A; I2 = 3,64A.

Lời giải:

Chọn A.

Giả sử chiều mẫu điện như hình vẽ

Áp dụng định lao lý Ôm mang đến vòng mạch, ta có: ξ1 = I1r1 + I3.R; ξ1 + ξ2 = I1.r1 + I2.r2

Tại nút A: I1 = I2 + I3 . Ráng số liệu đề bài bác cho,

ta được hệ 3 phương trình:

*

giải hệ được I1 = 3,1; I2 = 2,95; I30,15

Câu 14.

Xem thêm: De Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Có Đáp An, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

mang đến mạch điện như hình vẽ, trong các số đó ξ1 = 3 V, r1 = 0,5 Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1 Ω, , ξ3 = 9 V, r3 = 2 Ω, R1 = 2,5 Ω, R2 = 3 Ω,R3 = 4 Ω. Tìm UMN.