Vật Lý 11 bài Điện tích. Định luật Cu-lông: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa Điện tích. Định luật Cu-lông: giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn


*

3. Tương tác điện. Hai loại điện tích

Có hai loại điện tích, là điện tích dương (q > 0) và điện tích âm (q 0).

Bạn đang xem: Định luật cu lông lớp 11

Các điện tích khác loại (tức trái dấu nhau, q1.q2 ) thì hút nhau.Các điện tích cùng loại (tức cùng dấu nhau, q1.q2 > 0) thì đẩy nhau.

4. Định luật Cu-lông

Phát biểu: Lực hút hay lực đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích các độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức độ lớn : \(F=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} \right|}{{{r}^{2}}}.\)

Trong đó: q1, q2 là điện tích của các điện tích điểm .

r là khoảng cách giữa hai điện tích .

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Sinh 2013 Cua Bo Giao Duc Va Dao Tao

k là hệ số tỉ lệ, k = 9.109 .

5. Hằng số điện môi