Câu 10691: Điều kiện nhằm hai sóng cơ khi gặp mặt nhau, giao quẹt được cùng nhau là hai sóng nên xuất vạc từ hai mối cung cấp dao động 

A.

Bạn đang xem: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau

có cùng pha thuở đầu và thuộc biên độ.

B. thuộc tần số, cùng phương và bao gồm hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. 

C. thuộc tần số, cùng phương. 

D.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Nhận Nhiệm Vụ Mới, Những Bài Phát Biểu Nhậm Chức Hay Nhất Mới Nhất

thuộc biên độ và tất cả hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian. 


Giải chi tiết:

Chọn B

Điều khiếu nại đẻ nhì sóng cơ khi chạm mặt nhau ,giao quẹt được cùng nhau là nhì sóng phải bắt nguồn từ hai mối cung cấp dao động phối kết hợp nghĩa là chúng phải tất cả cùng tần số,cùng phương và có hiệu số trộn không đổi theo thời gian.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát