- bước 2: Sử dụng tác dụng (log _afleft( x ight) = log _agleft( x ight) Leftrightarrow left{ eginarraylfleft( x ight) > 0\fleft( x ight) = gleft( x ight)endarray ight.)

- bước 3: Giải phương trình (fleft( x ight) = gleft( x ight)) sinh sống trên.

Bạn đang xem: Điều kiện của logarit

- cách 4: phối kết hợp điều khiếu nại và tóm lại nghiệm.


Dạng 2: phương pháp đặt ẩn phụ.

Phương pháp:

- bước 1: tìm (log _afleft( x ight)) chung, đặt có tác dụng ẩn phụ và tìm đk cho ẩn.

- cách 2: Giải phương trình đựng ẩn phụ, soát sổ điều kiện.

- cách 3: núm ẩn phụ và giải phương trình đối với ẩn ban đầu.

- bước 4: tóm lại nghiệm.


Dạng 3: phương thức mũ hóa.

Phương trình gồm dạng (log _afleft( x ight) = gleft( x ight)).

Phương pháp:

- cách 1: Tìm đk xác định.

- cách 2: rước lũy vượt cơ số (a) nhị vế:


(log _afleft( x ight) = gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = a^gleft( x ight))

- bước 3: Giải phương trình trên search (x).

- cách 4: Kiểm tra đk và kết luận.


Dạng 4: Phương trình mang đến phương trình tích.

Phương pháp:

- bước 1: tìm kiếm điều kiện xác minh (nếu có)

- bước 2: chuyển đổi phương trình về dạng tích (AB = 0 Leftrightarrow left< eginarraylA = 0\B = 0endarray ight.)

- cách 3: Giải các phương trình (A = 0,B = 0) kiếm tìm nghiệm.

- cách 4: Kiểm tra điều kiện và tóm lại nghiệm.


Dạng 5: cách thức sử dụng bất đẳng thức, tính 1-1 điệu của hàm số.

Phương pháp:

- cách 1: Tìm đk xác định.

- cách 2: có thể làm 1 trong các hai phương pháp sau:

Cách 1: thay đổi phương trình làm sao cho một vế là hàm số solo điệu, một vế là hằng số hoặc một vế là hàm đồng đổi thay và vế còn sót lại là hàm số nghịch biến.

Cách 2: thay đổi phương trình về dạng (fleft( u ight) = fleft( v ight)) với (f) là hàm số đối chọi điệu.

- bước 3: Nhẩm một nghiệm của phương trình trên.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính: Điểm Chuẩn 2020 Của Học Viện Tài Chính

- cách 4: tóm lại nghiệm độc nhất vô nhị của phương trình.


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài bác 1: Sự đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số
bài bác 2: rất trị của hàm số
bài xích 3: cách thức giải một vài bài toán rất trị bao gồm tham số so với một số hàm số cơ bản
bài 4: giá trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số
bài 5: Đồ thị hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài 6: Đường tiệm cận của đồ gia dụng thị hàm số và rèn luyện
bài xích 7: khảo sát điều tra sự biến hóa thiên với vẽ trang bị thị của hàm nhiều thức bậc ba
bài 8: điều tra sự đổi thay thiên và vẽ vật dụng thị của hàm đa thức bậc tư trùng phương
bài 9: phương pháp giải một trong những bài toán tương quan đến khảo sát hàm số bậc ba, bậc tứ trùng phương
bài xích 10: khảo sát điều tra sự biến chuyển thiên với vẽ trang bị thị của một trong những hàm phân thức hữu tỷ
bài bác 11: cách thức giải một trong những bài toán về hàm phân thức tất cả tham số
bài 12: cách thức giải những bài toán tương giao thiết bị thị
bài xích 13: phương thức giải các bài toán tiếp con đường với đồ vật thị và sự tiếp xúc của hai tuyến đường cong
bài xích 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài 1: Lũy quá với số mũ hữu tỉ - Định nghĩa và đặc thù
bài bác 2: phương pháp giải những bài toán tương quan đến lũy vượt với số nón hữu tỉ
bài 3: Lũy vượt với số mũ thực
bài 4: Hàm số lũy thừa
bài bác 5: những công thức bắt buộc nhớ cho việc lãi kép
bài bác 6: Logarit - Định nghĩa và đặc điểm
bài xích 7: phương pháp giải những bài toán về logarit
bài bác 8: Số e cùng logarit tự nhiên và thoải mái
bài bác 9: Hàm số nón
bài bác 10: Hàm số logarit
bài xích 11: Phương trình mũ cùng một số phương pháp giải
bài xích 12: Phương trình logarit cùng một số phương pháp giải
bài bác 13: Hệ phương trình mũ và logarit
bài 14: Bất phương trình nón
bài bác 15: Bất phương trình logarit
bài 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: Nguyên hàm
bài xích 2: Sử dụng phương pháp đổi vươn lên là để search nguyên hàm
bài bác 3: Sử dụng phương thức nguyên hàm từng phần nhằm tìm nguyên hàm
bài 4: Tích phân - khái niệm và tính chất
bài 5: Tích phân các hàm số cơ phiên bản
bài bác 6: Sử dụng cách thức đổi thay đổi số để tính tích phân
bài 7: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần nhằm tính tích phân
bài xích 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
bài 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích trang bị thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài 1: Số phức
bài xích 2: Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc hai
bài xích 3: cách thức giải một số trong những bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện đến trước
bài xích 4: phương thức giải các bài toán tìm min, max liên quan đến số phức
bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: khái niệm về khối đa diện
bài 2: Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng với sự bằng nhau của các khối đa diện
bài 3: Khối đa diện đều. Phép vị từ
bài 4: Thể tích của khối chóp
bài xích 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện và thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài xích 1: có mang về phương diện tròn luân phiên – mặt nón, mặt trụ
bài 2: diện tích s hình nón, thể tích khối nón
bài bác 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: lý thuyết mặt cầu, khối mong
bài 5: Mặt mong ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài bác 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN
bài xích 1: Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm
bài 2: Tọa độ véc tơ
bài xích 3: Tích được đặt theo hướng và áp dụng
bài 4: phương pháp giải những bài toán về tọa độ điểm và véc tơ
bài bác 5: Phương trình mặt phẳng
bài 6: phương pháp giải những bài toán liên quan đến phương trình phương diện phẳng
bài 7: Phương trình con đường thẳng
bài xích 8: phương thức giải các bài toán về quan hệ giữa hai đường thẳng
bài bác 9: phương thức giải các bài toán về mặt phẳng và con đường thẳng
bài bác 10: Phương trình mặt cầu
bài 11: phương pháp giải những bài toán về mặt cầu và khía cạnh phẳng
bài xích 12: phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.