Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ bội nghịch ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân cùng than cốc

B. Quặng photphorit, cát và than cốc

C. Diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh

D. Cát trắng, đá vôi và sođa


*

Đáp án B

Trong công nghiệp, photpho được pha trộn từ phản ứng nung tất cả hổn hợp quặng photphorit, cát và than cốc

Có các quy trình điều chế sau:

(1) đến dung dịch HCl chức năng với đá vôi cung ứng CO2.Bạn sẽ xem: vào công nghiệp photpho được pha chế từ

(2) Nung SiO2 cùng với Mg ở ánh sáng cao để cấp dưỡng Si.

Bạn đang xem: Điều chế photpho trong công nghiệp

(3) Chưng cất phân đoạn không gian lỏng, cung cấp N2.

(4) cần sử dụng NH3 để tiếp tế HNO3.

(5) Nung quặng photphorit với mèo và than cốc, sản xuất P.

(6) dùng N2 cùng H2 chế tạo NH3

Số quy trình điều chế được sử dụng trong công nghiệp hiện giờ là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Có các quy trình điều chế sau:

(1) cho dung dịch HCl chức năng với đá vôi thêm vào CO2.

(2) Nung SiO2 cùng với Mg ở ánh sáng cao để thêm vào Si.

(3) Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng, cấp dưỡng N2.

(4) sử dụng NH3 để cung cấp HNO3.

(5) Nung quặng photphorit với cat và than cốc, chế tạo P.

(6) dùng N2 cùng H2 tiếp tế NH3

Số quy trình điều chế được sử dụng trong công nghiệp bây chừ là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Cho những mệnh đề sau :

(1) Amoniac được dùng làm điều chế nhiên liệu mang đến tên lửa.

(2) NO 2 vừa tất cả tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

(3) vào phòng phân tích , HNO 3 được điều chế bằng cách đun rét NaNO 3 tinh thể với dung dịch H 2 SO 4 đặc.

(4) vào công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung nóng các thành phần hỗn hợp quặng photphoric, cat và than ly ở 1200 ° C trong lò điện.

(5) Phân supephotphat 1-1 có thành phần đó là Ca H 2 PO 4 2

Trong những mệnh đề trên, căn số đề đúng là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Cho những mệnh đề sau :

(1) Amoniac được dùng để làm điều chế nhiên liệu mang đến tên lửa.

(2) Nitơ trong NH3 vừa tất cả tính thoái hóa vừa tất cả tính khử.

(3) vào phòng thử nghiệm , H N O 3 được điều chế bằng phương pháp đun lạnh N a N O 3 tinh thể với dung dịch H 2 S O 4 đặc.

(4) trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng phương pháp nung nóng hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc ở 1200 ° C vào lò điện.

(5) Phân supephotphat đối kháng có thành phần chính là C a H 2 p. O 4 2

Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Lớp 11 hóa học 1 0

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ bội nghịch ứng nung láo lếu hợp các chất nào tiếp sau đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân cùng than cốc

B. Quặng photphorit, mèo và than cốc

C. Diêm tiêu, than gỗ cùng lưu huỳnh

D. Cat trắng, đá vôi và sođa

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Để sản xuất thủy tinh nhiều loại thông thường, fan ta nấu ăn chảy một tất cả hổn hợp gồm bờ cát trắng ( S i O 2 ), đá vôi ( C a C O 3 ), sođa ( N a 2 C O 3 ) nghỉ ngơi 1400 ° C . Khi đó, sẽ tạo nên ra nột láo hợp các muối natri silicat và can xi silicat lạnh chảy nóng chảy, để nguội sẽ được thủy tinh rắn. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra trong quy trình trên.

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Nung 1000gam một số loại quặng photphorit chứa Ca 3 PO 4 2 hàm lượng 77,5% cùng với C với SiO 2 đầy đủ lấy dư sinh hoạt 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P nhận được là

A. 310 gam.

B. 148 gam.

C. 155 gam.

D. 124 gam.

Lớp 11 hóa học 1 0

Nung 1000gam nhiều loại quặng photphorit đựng C a 3 p O 4 2 hàm lượng 77,5% cùng với C cùng S i O 2 phần lớn lấy dư làm việc 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Trọng lượng P chiếm được là

A. 310 gam.

B. 148 gam.

C. 155 gam.

D. 124 gam.

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Từ quặng photphorit, hoàn toàn có thể điều chế axit photphoric theo sơ thứ sau:


*

Biết năng suất chung của cả quy trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn hỗn hợp H3PO4 49%, cần từng nào tấn quặng photphorit đựng 73% Ca3(PO4)2 về khối lượng?

A. 1,32tấn

B.

Xem thêm: Bài 1,2,3,4,5 Trang 15 Sgk Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 15 Luyện Tập Chung

1,23tấn

D. 1,18tấn

Lớp 11 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)