Giả sử ta đặt hai quả mong điện tích trái dấu trong một bình kín đáo rồi hút không còn không khí ra. Ta vẫn biết, lực hút của nhị quả ước không mọi yếu đi mà lại mạnh lên. Vậy nên phải gồm một môi trường nào đó truyền can hệ điện thân hai trái cầu. Môi trường thiên nhiên đó là điện trường.

Bạn đang xem: Điện trường đều

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng đồ gia dụng chất) phủ bọc điện tích và nối sát với năng lượng điện tích. Điện trường chức năng lực điện lên những điện tích khác để trong nó.

Nơi nào tất cả điện tích thì bao phủ điện tích đó có điện trường.

Một điện tích Q nằm tại vị trí một điểm trong không khí sẽ gây ra xung quanh nó một điện trường. Một năng lượng điện q phía trong điện ngôi trường đó sẽ ảnh hưởng Q tính năng một lực điện với ngược lại, q cũng chức năng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ năng lượng điện trường

1. định nghĩa cường độ năng lượng điện trường

Giả sử bao gồm một năng lượng điện điểm Q nằm tại vị trí điểm O. Điện tích này tạo thành một điện trường bao bọc nó. Để phân tích điện trường của Q tại điểm M, ta để ở đó một điện tích điểm q, call là năng lượng điện thử và xét lực điện công dụng lên q (Hình 3.2). Theo định lao lý Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói năng lượng điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Vì vậy cần đề nghị xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu ớt của điện trường trên một điểm. Khái niệm chính là cường độ điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng lần lượt các điện tích demo q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta có thể thấy độ to của lực điện tác dụng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm nhưng mà ta xét. Tuy nhiên theo bí quyết (1.1), độ béo F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận với q, đề nghị thương số (fracFq) đó là độ mập của lực điện chức năng lên năng lượng điện 1C. Vì đó, ta sẽ lấy mến số này làm cho số đo của độ mạnh điện trường. Vậy ta gồm định nghĩa sau:


Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho chức năng lực của năng lượng điện trường tại điểm đó. Nó được xác minh bằng yêu mến số của độ to lực năng lượng điện F công dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ to của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, yêu cầu cường độ năng lượng điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được màn biểu diễn bằng một vectơ hotline là vectơ cường độ điện trường. Từ cách làm (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện ngôi trường (overrightarrowE) có:

+ Phương với chiều trùng cùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) màn trình diễn độ bự của độ mạnh điện trường theo một tỉ lệ xích làm sao đó.

4. Đơn vị đo độ mạnh điện trường.


Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Phương pháp tính cường độ điện trường tại một năng lượng điện điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một năng lượng điện điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí ông chồng chất điện trường

Giả sử gồm hai điện tích điểm Q­1­ với Q2­ gây ra tại điểm M hai vec tơ độ mạnh điện trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí ông xã chất điện trường: những điện ngôi trường E1 với E2 đồng thời tính năng lực năng lượng điện lên điện tích q một cách hòa bình với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng thích hợp của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ cường độ điện trường trên một điểm được tổng hòa hợp theo luật lệ hình bình hành.


III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng minh được rằng, những hạt nhỏ đã bị lây lan điện với nằm dọc theo phương của lực điện. Tập hợp các hạt nhỏ sẽ ở dọc theo các đường mà lại tiếp con đường tại từng điểm ở theo phương của vectơ độ mạnh điện trường tại đó. Mỗi mặt đường đó gọi là một trong đường mức độ điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường cơ mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá bán của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói phương pháp khác, con đường sức năng lượng điện là đường nhưng lực điện tính năng dọc theo nó.

3. Các điểm lưu ý của con đường sức điện

+ Qua từng điểm trong điện trường gồm một và chỉ một đường sức điện nhưng thôi.

+ Đường sức năng lượng điện là đông đảo đường tất cả hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức năng lượng điện của điện trường tĩnh điện là hàng không khép kín. Nó đi ra điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

+ Tuy những đường mức độ từ là um tùm nhưng tín đồ ta chỉ vẽ một vài ít đường theo luật lệ sau : Số con đường sức đi sang 1 điện tích khăng khăng đặt vuông góc với mặt đường sức điện tại điểm mà lại ta xét thì tỉ trọng với cường độ điện trường tại điểm đó.

4. Điện ngôi trường đều

Điện trường đầy đủ là điện trường mà lại vectơ cường độ điện ngôi trường tại những điểm đều phải sở hữu cùng phương, cùng chiều, và thuộc độ lớn; mặt đường sức năng lượng điện là đông đảo đường thẳng song song giải pháp đều.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Thanh Toán Airpay, Airpay Là Gì

Điện trường trong một điện môi đồng chất nằm ở giữa hai bản kim loại phẳng đặt song song cùng với nhau và điện tích bởi nhau, trái dấu là một trong những điện ngôi trường đều.