magdalenarybarikova.comDIỆN TÍCH xung quanh VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH bao phủ VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích s xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích s bốn phương diện của hình lập phương.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh của hình lập phương

- diện tích s toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh là a.

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân cùng với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng bí quyết tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích bao phủ của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) lấy một ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm trọn vẹn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương nhỏ xíu lớn rộng thể tích hình hộp chữ nhật tuyệt thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

*

b) lấy ví dụ 2

*

Hình C gồm 4 hình lập phương hệt nhau và hình D cũng tất cả 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

c) lấy ví dụ như 3

*

Hình p gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình phường thành hai hình M, N: hình M có 4 hình lập phương và hình N tất cả 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình phường bằng toàn diện tích các hình M và N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

a) Hình lập phương đầu tiên có cạnh 8cm, hình lập phương sản phẩm công nghệ hai gồm cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương sản phẩm công nghệ hai ?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một chiếc hộp bằng tôn (không nắp) hình dáng lập phương có cạnh 10cm. Tính diện tích miếng tôn đề nghị dùng để triển khai hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. fan ta xếp một số viên gạch mẫu thiết kế hộp chữ nhật tạo thành thành một khối gạch men hình lập phương cạnh 20 cm.

*

a) Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của khối gạch hình lập phương.

b) Tính kích cỡ của từng viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình tiếp sau đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Bạn ta sơn tất cả các mặt kế bên của 2 hình. Tính diện tích s cần sơn từng hình.

*

Bài 7. Người ta làm một chiếc hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng bản thiết kế hộp lập phương bao gồm cạnh 3,5dm. Tính diện tích s bìa cần dùng để triển khai cái hộp kia (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy color vào các mặt của một hộp vàng hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đang dán là từng nào đề-xi-mét vuông?

Bài 9.

Xem thêm: Niềm Tin Là Gì? Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống

Một bể kính nuôi cá những thiết kế lập phương bao gồm cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để gia công bể cá kia (bể ko nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc tốt Toán hàng Tuầntrên magdalenarybarikova.com để hiểu bài tốt hơn.