Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác lớp 8

Xem lời giải


Bài 16 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng

Xem lời giải


Bài 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức

Xem lời giải


Bài 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

Xem lời giải


Bài 19 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Xem hình 133. hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem lời giải


Bài 20 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 20 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó.

Xem lời giải


Bài 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Xem lời giải


Bài 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.135)

Xem lời giải


Bài 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho

Xem lời giải


Bài 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Xem lời giải


Bài 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.

Xem thêm: Thí Sinh Đạt Điểm Cao Nhất Thi Thpt 2019 : Hà Giang Vắng Bóng Hoàn Toàn

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.