Các sự khác biệt chính giữa ion dương và ion âm là ion dương mang điện tích dương trong khi ion âm mang điện tích âm.

Các ion là các loại hóa chất có nguồn gốc từ sự mất hoặc thu được điện tử. Do đó, những loài này mang điện tích. Khoản phí này có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Do đó, có hai dạng ion là ion dương và ion âm.

Bạn đang xem: Điện tích ion

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Ion dương là gì3. Ion âm là gì4. So sánh cạnh nhau - Ion dương so với ion âm ở dạng bảng5. Tóm tắt

Ion dương là gì?

Các ion dương là loài hóa học mang điện tích dương. Chúng tôi gọi nó là một cation. Những cation này hình thành khi một loài hóa học trung tính mất một electron từ cấu trúc hóa học của nó. Các ion dương có thể là nguyên tử hoặc phân tử của phân tử.

Những loài này có proton và electron với số lượng bằng nhau để trung hòa các điện tích. Do đó, khi nguyên tử hoặc phân tử này mất một electron, sẽ có thêm một proton có điện tích dương. Điều này mang lại một điện tích dương cho nguyên tử hoặc phân tử. Hơn nữa, các ion này ở một số dạng như ion đơn sắc, ion diatomic hoặc ion đa nguyên tử theo số lượng nguyên tử có trong các loại ion.

Vd: K+, Na+, NH4+, Vân vân.

Ion âm là gì?

Các ion âm là các loại hóa chất mang điện tích âm. Chúng tôi gọi nó là một anion. Những anion này hình thành khi một loài hóa học trung tính thu được một electron từ cấu trúc hóa học của nó. Các ion âm có thể là nguyên tử hoặc phân tử của phân tử.

*

Hình 01: Ion dương Cerium và Ion âm Sulfate

Những loài này có proton và electron với số lượng bằng nhau để trung hòa các điện tích. Do đó, khi nguyên tử hoặc phân tử này thu được một electron, sẽ có thêm một electron có điện tích âm. Điều này mang lại cho nguyên tử hoặc phân tử một điện tích âm. Hơn nữa, các ion này ở một số dạng như ion đơn sắc, ion diatomic hoặc ion đa nguyên tử theo số lượng nguyên tử có trong các loại ion.

Vd: Cl-, Br-, VÌ THẾ4-, Vân vân.

Sự khác biệt giữa ion dương và âm?

Các ion dương là các loại hóa chất mang điện tích dương. Các ion này hình thành khi một nguyên tử hoặc phân tử mất một electron. Do đó, các ion dương có nhiều proton hơn electron. Nhưng, các ion âm là các loại hóa chất mang điện tích âm. Các ion này hình thành khi một nguyên tử hoặc phân tử thu được một electron. Do đó, các ion âm có nhiều electron hơn proton. Đây là những khác biệt chính giữa ion dương và ion âm.

Xem thêm: Các Dạng Toán Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết

*

Tóm tắt - Ion dương và âm

Các ion là các loại hóa chất mang điện tích. Có hai dạng là ion dương và ion âm. Sự khác biệt giữa ion dương và ion âm là các ion dương mang điện tích dương trong khi các ion âm mang điện tích âm.

Tài liệu tham khảo:

1. Ion Ion. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 3 tháng 7 năm 2018. Có sẵn tại đây 

Hình ảnh lịch sự:

1."Ce2 (SO4) 3"By OxygenBlueDansk - Công magdalenarybarikova.comệc riêng, (Muff) qua Commons Wikimedia