Liên kết ion được hình thành vày lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện tích trái vết (ion mang điện tích dương với ion có điện tích âm).

Bạn đang xem: Điện tích ion là gì


Vậy links ion là gì? và liên kết ion được hình thành như vậy nào? những ion cation và anion được hình do đó sao? bọn họ cùng khám phá qua bài viết này.

I. Sự ra đời ion Cation với Anion

* Ion, Cation với Anion

a) Sự xuất hiện ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Khi nguyên tử nhịn nhường hay thừa nhận electron, nó trở thành phần tử mang điện call là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ nhường (1, 2 hoặc 3) electron ở phần bên ngoài cùng nhằm trở thành những ion có (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích dương, điện thoại tư vấn là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự hiện ra ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- các nguyên tử kim loại sinh sống lớp ngoài cùng bao gồm 1, 2, 3 electron đông đảo dễ nhường electron để trở thành các ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách điện thoại tư vấn tên các cation: cation + thương hiệu kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- các nguyên tử phi kim dễ thừa nhận thêm (1, 2 hoặc 3) electron để phần ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ khớp ứng và trở thành các ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị năng lượng điện âm, hotline là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự sinh ra ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- những nguyên tử phi kim tiện lợi nhận 1, 2, hoặc 3 electron để lớp ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ và trở thành các ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách điện thoại tư vấn tên những Anion: Anion + tên cội axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion đối kháng nguyên tử và Ion đa nguyên tử

1. Ion solo nguyên tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là những ion tạo nên từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F-, S2-.

2. Ion đa nguyên tử là gì?

- Ion đa nguyên tử là gần như nhóm nguyên tử có điện tích dương hay âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành liên kết ION

1. Link ion là gì?

- Định nghĩa: links ion là links được hình thành vày lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành liên kết ion

- liên kết ion được xuất hiện giữa kim loại điển hình nổi bật và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của links ion

không bão hòa cùng không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl. Nguyên tử mãng cầu (1s22s22p63s1) nhịn nhường 1 electron mang đến nguyên tử Cl (1s22s22p6), đôi khi nguyên tử Clo nhận 1 electron của nguyên tử na để biến hóa thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), có thể biểu diễn quy trình trên như sau:

*

*

- nhị ion được chế tạo thành sở hữu điện tích ngược dấu hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- liên kết giữa cation Na+ và anion Cl- là links ion.

- bội nghịch ứng hoá học tập trên rất có thể được trình diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên phần đông đặn trên các đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh từng ion đều có 6 ion ngược vết gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp hóa học ion

- Tinh thể ion rất bền và đẹp vững, khá rắn, khó nóng chảy và khó bay hơi. Vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. 

* Ví dụ: nhiệt độ nóng tan của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- các hợp hóa học ion hay tan các trong nước. Khi nóng chảy và khi hoà tung trong nước, chúng dẫn điện, còn làm việc trạng thái rắn thì ko dẫn điện.

V. Bài xích tập về liên kết ion

* bài 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết hóa học trong NaCl được hiện ra là do.

A. Nhì hạt nhân nguyên tử hút electron khôn xiết mạnh.

B. Từng nguyên tử Na cùng Cl góp tầm thường 1 electron.

C. Từng nguyên tử đó nhường hoặc thu electron nhằm trở thành những ion trái lốt hút nhau.

D. Mãng cầu → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn giải đáp đúng nhất

° Lời giải bài bác 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối nạp năng lượng ở thể rắn là

A. Những phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl-

C. Những tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên hầu hết đặn trên mỗi đỉnh.

D. Những tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên hầu hết đặn thành từng phân tử riêng biệt rẽ.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

° Lời giải bài 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên hồ hết đặn trên từng đỉnh.

* bài bác 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-).

b) những điện tích sống ion Li+ và O2- do đâu cơ mà có?


c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hi hữu nào có thông số kỹ thuật electron như là O2-.

d) vày sao 1 nguyên tử oxi phối kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

° Lời giải bài 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích ở Li+ do nhường nhịn đi 1e mà lại có, năng lượng điện ở O2- do O nhấn thêm 2e nhưng có.

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron như thể Li+

 và Nguyên tử khí thảng hoặc Ne có thông số kỹ thuật electron như là O2-.

d) vì chưng mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* bài bác 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong những nguyên tử và ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong các nguyên tử cùng ion như sau (lưu ý theo máy tự):

Nguyên tố_ số phường _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

Xem thêm: Các Dạng Toán Hình Lớp 9 Học Kì 1 : Đại Số Và Hình Học, Các Bài Toán Hình Học Lớp 9 Hk1

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ đôi mươi _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

* Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều tất cả 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na gồm 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg bao gồm 12e ⇒ Mg2+ có 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al bao gồm 13e ⇒ Al3+ có 13 - 3 = 10e


* bài 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong những hợp hóa học sau đây, chất nào cất ion đa nguyên tử, nói tên những ion đa nguyên tử đó: