Cho hàm số (y = f(x)) liên tiếp trên khoảng chừng ((a ; b)) với điểm (x_0 in (a ; b).)

- nếu tồn tại số (h > 0) làm thế nào cho (f(x)  thì ta nói hàm số (f) đạt cực lớn tại (x_0.)

- nếu như tồn tại số (h > 0) làm sao cho (f(x) > f(x_0), ∀x ∈ (x_0- h ; x_0+ h), x eq x_0) thì ta nói hàm số (f) đạt rất tiểu tại (x_0.)


Chú ý:

a) buộc phải phân biệt các các khái niệm:

- Điểm rất trị (x_0) của hàm số.

Bạn đang xem: Điểm cực trị là x hay y

- quý giá cực trị của hàm số.

- Điểm cực trị (left( x_0;y_0 ight)) của đồ vật thị hàm số.

b) ví như (y = fleft( x ight)) tất cả đạo hàm bên trên (left( a;b ight)) cùng đạt rất trị trên (x_0 in left( a;b ight)) thì (f"left( x_0 ight) = 0).


Định lí 1. Cho hàm số (y = f(x)) liên tiếp trên khoảng (K = (x_0- h ; x_0+ h) (h > 0)) và tất cả đạo hàm bên trên (K) hoặc trên (K mackslash left m x_0 ight\)

+) ví như (left{ matrix , forall left( x_0;,,x_0 + h ight) hfill cr ight.) thì (x_0) là vấn đề cực tiểu của hàm số 


*

*

mang sử (y = fleft( x ight)) gồm đạo hàm cấp 2 trong (left( x_0 - h;x_0 + h ight)left( h > 0 ight)).


a) nếu như (left{ eginarraylf"left( x_0 ight) = 0\f""left( x_0 ight) > 0endarray ight.) thì (x_0) là một trong những điểm cực tiểu của hàm số.

b) giả dụ (left{ eginarraylf"left( x_0 ight) = 0\f""left( x_0 ight) thì (x_0) là 1 điểm cực to của hàm số.

3. Luật lệ tìm cực trị của hàm số

Phương pháp:

Có thể tìm cực trị của hàm số bởi một trong hai luật lệ sau:


- bước 1: tìm tập xác định của hàm số.

- bước 2: Tính (f"left( x ight)), tìm những điểm tại đó (f"left( x ight) = 0) hoặc không xác định.

- cách 3: Lập bảng biến hóa thiên với kết luận.

+ Tại những điểm cơ mà đạo hàm đổi dấu từ âm sang trọng dương thì đó là điểm cực tiểu của hàm số.

+ Tại các điểm cơ mà đạo hàm đổi vệt từ dương thanh lịch âm thì chính là điểm cực lớn của hàm số.


- cách 1: tra cứu tập xác định của hàm số.

- bước 2: Tính (f"left( x ight)), giải phương trình (f"left( x ight) = 0) cùng kí hiệu (x_1,...,x_n) là những nghiệm của nó.

- cách 3: Tính (f""left( x ight)) cùng (f""left( x_i ight)).

Xem thêm: Giải Bài Tập Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường Đường Sức Điện

- cách 4: Dựa với dấu của (f""left( x_i ight)) suy ra điểm rất đại, cực tiểu:

+ Tại các điểm (x_i) cơ mà (f""left( x_i ight) > 0) thì đó là vấn đề cực tè của hàm số.

+ Tại các điểm (x_i) nhưng mà (f""left( x_i ight)

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*Họ cùng tên: