Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân luôn nằm trong vị trí cao nhất đầu những trường giảng dạy ngành tài chính của Việt Nam. Trong thời gian 2019, trường ra mắt mức điểm tối đa là 26.15 điểm với ngành tài chính quốc tế với thấp tốt nhất 22.75 mang đến ngành công nghệ tài chính.

> tin tức trường Đại Học tài chính Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển sinh 2020, với gần như thí sinh gồm nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân, hãy thuộc Kênh tuyển chọn Sinh tra cứu vớt và đối chiếu điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm ngay gần nhất.

*
Trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật hóa học hiện đại hàng đầu Việt phái nam theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân vào 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê ghê tế 24 21.65 23.75
Toán ứng dụng trong gớm tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị marketing học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và cơ chế học bởi tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định chi phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học bởi tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh doanh số (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong tài chính & gớm doanh - - 23
Phân tích marketing (BA) - - 23.35
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị chất lượng và Đổi bắt đầu (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài chính (BFT) - - 22.75
Đầu tư tài bao gồm (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế vạc triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị kinh doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách hàng sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất động sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh yêu mến mại 26 23.15 25.1
Tài chính - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống tin tức quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật ghê tế - 22.35 24.5
Khoa học máy vi tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên với môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học tài chính Quốc Dân xác nhận đưa ra đề án tuyển sinh 2020, vào đó hiệu quả thi tốt nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối hợp 35-40% với xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong giải pháp tuyển sinh vào năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào tương đương với năm 2018 và 2019. Các tổ đúng theo xét tuyển chọn vẫn được công ty trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).