Xác định một số trong những phương pháp biểu hiện các đối tượng người sử dụng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4.

Bạn đang xem: Địa 10 bài 4 trang 17

Đọc từng phiên bản đồ theo trình từ bỏ sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bản đồ.

- những phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày rõ ràng về từng phương pháp như:

+ Tên phương thức biểu hiện.

+ cách thức đó biểu lộ những đối tượng địa lí nào.

+ thông qua cách bộc lộ đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta cũng có thể biết được rất nhiều đặc tính nào của đối tượng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phương pháp biểu hiện các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên phiên bản đồ:

- cách thức kí hiệu

- phương thức kí hiệu đường chuyển động

- phương thức chấm điểm

- Phương pháp bạn dạng đồ, biểu đồ


Lời giải bỏ ra tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên phiên bản đồ: bạn dạng đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung bạn dạng đồ: biểu đạt sự phân bố những nhà trang bị thủy điện, nhiệt độ điện, các trạm phát triển thành áp và mặt đường dây cài điện 220 KV, 500 KV.

* cách thức biểu hiện:

- phương thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: nhà máy sản xuất nhiệt điện, thủy điện, trạm biến đổi áp.

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô năng suất và tên các nhà sản phẩm công nghệ nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí cùng quy mô những trạm vươn lên là áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên phiên bản đồ: bản đồ gió cùng bão ngơi nghỉ Việt Nam.

* Nội dung phiên bản đồ: thể hiện chế độ gió và bão ngơi nghỉ nước ta.

* phương pháp biểu hiện:

- phương pháp kí hiệu đường đưa động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng biểu hiện:

+ hướng di chuyển, tốc độ thổi của gió.

+ phía di chuyển, tần suất hoạt động vui chơi của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên bản đồ: bản đồ phân bố cư dân châu Á.

Xem thêm: Chuyên Đề Toán 12 Chọn Lọc, Có Lời Giải, Chuyên Đề Toán 12

* Nội dung bản đồ: mô tả sự phân bố cư dân của châu Á (quy mô các đô thị, tỷ lệ dân số).