Năm 2022, kỳ thi tốt nghiệp thpt diễn ra trong 2 ngày 07/7 và 08/7.Trường Đại học Công nghệ tp.hcm (magdalenarybarikova.com)giới thiệu đến các thí sinhđề thi thiết yếu thức với gợi ý đáp án của bài xích thi môn Địa lý 2022.

Đề thi với đáp án Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022- Môn Địa lý

Theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp thpt 2022, nội dung bài thi chủ yếu nằmtrong chương trình lớp12. Cũng như năm 2021, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

*
Cùng magdalenarybarikova.com cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệpTHPTmôn Địa lý2022

Mời những bạn sỹ tử tham khảođề thi môn Địa lý2022

Mã đề thi 323

*
*
*
*

Đáp án đề thi môn Địalý kỳ thi tốt nghiệp thpt 2022 - đang cập nhật

*
-->